Wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie - obliczenia i wzory
Wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie

Wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie

Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie należy stosować w sytuacji, gdy obliczeniowe naprężenie styczne vEd wywołane działaniem obciążeń zewnętrznych jest większe niż wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie vR⁢d,c.

\[
v_{Ed} ≥ v_{Rd,c}
\]

gdzie:
vEd – obliczeniowe naprężenia styczne wywołane obciążeniem zewnętrznym,
vR⁢d,c – wytrzymałość przekroju niewymagającego zbrojenia na ścinanie.

Jeśli wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie jest większe od obliczeniowego naprężenia (vEd < vR⁢d,c), wówczas nie ma konieczności stosowania zbrojenia na ścinanie. W takich sytuacjach należy jednak stosować minimalne zbrojenie na ścinanie.

Wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie – Elementy niewymagające obliczenia zbrojenia na ścinanie

Wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie vR⁢d,c określają poniższe wzory [1]:

\[
v_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3}+ k_1 \cdot \sigma_{cp}]\cdot b_w \cdot d
\]

lecz nie mniej niż:

\[
v_{Rd,c} = [v_{min}+ k_1 \cdot \sigma_{cp}]\cdot b_w \cdot d
\]

gdzie:
fck – charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu po 28 dniach,
d – wysokość użyteczna przekroju,
bw – najmniejsza szerokość strefy rozciąganej przekroju wyrażoną w mm,
k1 =0,15,

\[
C_{Rd,c} = \frac{0,18}{γ_c}
\]

γc – współczynnik częściowy betonu,

\[
k = 1 + \sqrt\frac{200}{d} ; \text{lecz nie więcej niż 2,0}
\]

\[
\rho_l = \frac{A_{sl}}{b_w \cdot d} ; \text{lecz nie więcej niż 0,02}
\]

Asl – pole przekroju zbrojenia rozciąganego na odległości nie mniejszej niż (lbd + d) poza rozważany przekrój, gdzie lbd to wymagana długość zakotwienia rozciąganego pręta zbrojeniowego

Wyznaczenie pola przekroju Asl w celu wyznaczenia stopnia zbrojenia przekroju na zginanie [1].

W przypadku różnych stopni zbrojenia

\[
σ_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} ; \text{lecz nie więcej niż 0,2⋅fcd }
\]

NEd – siła podłużna wywołana przez obciążenie lub sprężanie,
Ac – pole przekroju betonu,
fcd – obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie
,

\[
\nu_{min}= 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot {f_{ck}}^{1/2}
\]

Wartości Crd,c vmin oraz k1 do stosowania w kraju można znaleźć w załączniku krajowym [1].

Bibliografia:

[1] PN-EN 1992-1+AC+Ap 1,2,3: 2008, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1:  Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Zobacz też:

Zbrojenie poprzeczne na ścinanie

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie
Udostępnij:
Wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022