Poprawki malarskie na konstrukcjach stalowych
Wykonanie poprawek malarskich

Wykonanie poprawek malarskich konstrukcji stalowych

Wykonanie poprawek malarskich należy do nieuniknionych prac, które trzeba wykonać w przypadku powłok ochronnych konstrukcji stalowych. Uszkodzenia powłok najczęściej powstają w sytuacjach związanych z:

  • transportem konstrukcji (zarówno tym z malarni, jak i na teren budowy),
  • składowaniem konstrukcji stalowej na budowie (np. brak przekładek pomiędzy elementami konstrukcji, otarcia powstałe podczas rozładunku przez pasy transportowe, itp.),
  • montażem konstrukcji stalowej (np. uderzenia, otarcia, itp.),
  • wykonywaniem innych prac w rejonie konstrukcji stalowej (np. prace elektryczne, wentylacyjne, itp.),
  • popełnieniem błędów projektowych wykrytych w trakcie montażu konstrukcji.

Wykonanie poprawek malarskich – jak wykonać poprawki?

W celu wykonania poprawek malarskich najlepiej stosować system naprawczy składający się z farb wybranych jako system pierwotny. Zanim jednak przystąpimy do napraw powłok malarskich, należy zadbać o prawidłowe przygotowanie podłoża. Przygotowanie podłoża wiąże się z uszorstnieniem powłok (miejsc uszkodzonych), tak, by zapewnić możliwie jak najlepszą przyczepność nowo nakładanych farb (np. gdy farbę gruntującą stanowi farba wysokocynkowa, podłoże należy oczyścić do stopnia czystości SA 2½). Przygotowanie podłoża do stopnia SA 2½ metodą strumieniowo ścierną stanowi bardzo duży problem w przypadku konstrukcji już zmontowanych. Obróbka strumieniowo ścierna wiąże się nie tylko z zanieczyszczeniem konstrukcji podczas wykonywania prac, ale również z ryzykiem uszkodzenia powłoki w innych miejscach.

Jak przygotować podłoże aby nie narobić więcej szkód?

Alternatywą dla tradycyjnego czyszczenia metodą strumieniowo ścierną jest metoda czyszczenia z wykorzystaniem oczyszczarki bezpyłowej z recyrkulacją ścierniwa. Jest to jednak metoda posiadająca pewne ograniczenia związane z oczyszczeniem konstrukcji bardziej złożonych. Jeśli przygotowanie podłoża stanowi dużą trudność wynikającą z kształtu konstrukcji, dostępności, itp., rozwiązaniem może być modyfikacja systemu malarskiego poprzez zastąpienie gruntu wysokocynkowego farbami na „gorzej” przygotowane podłoże, np. mastyk epoksydowych.

Przygotowując podłoże pod malowanie należy zadbać o tzw. łagodne przejścia pomiędzy poszczególnymi warstwami farb od podłoża aż do warstwy nawierzchniowej.

Zfazowanie powłok malarskich- przygotowanie podłoża do malowania.

Zachowanie łagodnych przejść (sfazowanie) powłok malarskich jest szczególnie ważne w przypadku cięcia termicznego konstrukcji. Cięcie termiczne w wyniku działania wysokiej temperatury powoduje degradację powłok malarskich poza miejscem cięcia, w związku z czym niezbędne jest wykonanie przejść poprzez usunięcie powłok ze znacznie większym „marginesem” niż w przypadku zwykłych uszkodzeń. W powyższej sytuacji wykonanie przejść należy wykonać 10-15 cm od miejsca działania wysokiej temperatury. Przygotowana powierzchnia pod nakładanie poszczególnych warstw farby powinna być wolna od zanieczyszczeń, takich jak: kurz, pył, tłuszcze, itp. Farby należy nakładać zgodnie z kartami technicznymi producenta.

UWAGA: Podczas wykonywania prac poprawkowych powłok malarskich należy również zadbać o jakość wykonania prac, tzn. walory estetyczne. Chodzi tu o oklejenie w regularny kształt miejsc, w których wykonywane są prace poprawkowe.


Zobacz też:

Cynkowanie galwaniczne czy ogniowe

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Obliczenie zapotrzebowania na farbę – poradnik

Zabezpieczenia antykorozyjne – w pigułce

Stopnie przygotowania podłoży stalowych

Wykonanie poprawek malarskich
Udostępnij:
Wykonanie poprawek malarskich konstrukcji stalowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022