Wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na wysokości - przewodnik
praca na wysokości, zwyzka koszowa do pracy na wysokosci

Wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na wysokości – przewodnik

Przy działaniach na wysokości trzeba zachować szczególną ostrożność. Z uwagi na duże ryzyko, konieczne jest zapoznanie się ze wszelkimi informacjami dotyczącymi tej specyfiki robót. Czy praca z kosza podnośnika, należy do działań wysokościowych? Przeczytaj.

Czym jest praca na wysokości?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra z dnia 26 września 1997 roku, pracą na wysokości są wszelkie działania wykonywane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Istnieją jednak pewne wyjątki. Zwłaszcza, jeśli przestrzeń:

  1. Jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metrów, w pełni pokrytymi frontami lub wypełnionymi oknami ścianami.
  2. Posiada stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące Pracownika przed upadkiem.

Wszelkie działania z wykorzystaniem: drabiny, ramp, rusztowania, słupów, masztów, a także podnośnika koszowego, są pracami zaliczanymi do robót wysokościowych.

Kto może wykonywać prace wysokościowe?

Działania na wysokościach mogą być wykonywane przez osoby, posiadające dedykowane uprawnienia. Otrzymują je przechodząc specjalistyczne szkolenie, które musi być zakończone zdanym egzaminem. Dodatkowo, powinny zostać spełnione określone wymagania, do których należą:

  1. Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia tego typu pracy.
  2. Potwierdzenie odbytego szkolenia BHP oraz instruktażowego, związanego z działaniami na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na tym stanowisku.
  3. Zaopatrzenie się we wszelkie środki ochrony indywidualnej oraz umiejętne posługiwanie się nimi.
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego. Pozwala to na identyfikację potencjalnych zagrożeń i opracowanie planów awaryjnych.

Praca w koszu podnośnika, stanowi także robotę na wysokości. Aby ją wykonywać należy zatem spełnić wyżej wymienione warunki.

Jak zachować bezpieczeństwo podczas prac na wysokości?

Organizując roboty na wysokości, konieczne jest podjęcie wszelkich działań, aby zachować bezpieczeństwo. Należy zatem zadbać o ochronę indywidualną. Każdy robotnik powinien być wyposażony w kask, chroniący głowę przed urazami, szelki asekuracyjne oraz w odzież ostrzegawczą np. kamizelki odblaskowe. Zwiększają one bezpieczeństwo i widoczność Pracownika, co okazuje się szczególnie istotne w miejscach słabo oświetlonych lub przy złych warunkach pogodowych.

Ważnym aspektem jest również właściwe oznakowanie miejsca pracy. Używanie barier ochronnych, zapór nożycowych, słupków oraz podestów antypoślizgowych pomoże wyznaczyć bezpieczną strefę robót i zapobiec przypadkowemu wejściu osób bez upoważnienia. Te środki są szczególnie istotne w przestrzeniach, gdzie wykonanie usług wysokościowych odbywają się w pobliżu publicznych ścieżek czy dróg.

Działając z wykorzystaniem podnośnika koszowego, elementami chroniącymi są pachołki lub taśma ostrzegawcza. Zabezpieczają one strefę pracy oraz informują przechodniów i innych Pracowników o trwających robotach.

Jeśli pracujesz na wysokości, koniecznie zapoznaj się ze specyfiką tego typu działań. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych zagrożeń. W ten sposób zadbasz również o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i osób przebywających w pobliżu.


Czynności zabronione z podnośnika koszowego

EHC Karol Zagajewski
EHC Kraków

praca na wysokości
Udostępnij:
Wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na wysokości – przewodnik
Napisane przez
Karol Zagajewski
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022