Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w przypadku budynków jednorodzinnych. Działa na zasadzie ruchu powietrza w kominie w wyniku różnicy temperatur i ciśnień między wnętrzem i otoczeniem. Efektywność działania wentylacji zależy od stałego dopływu powietrza z zewnątrz, np. przez specjalne nawiewniki. Natomiast ilość nawiewanego powietrza zależy od panujących warunków atmosferycznych, takich jak temperatura, szybkość i kierunek wiatru.

Wadi i zalety wentylacji grawitacyjnej

 • Zalety:

Wentylacja grawitacyjna charakteryzuje się niższymi kosztami wykonania, gdy projekt budynku pozwala na skoncentrowanie pionów wentylacyjnych w jednym lub dwóch kominach. Ponadto, nie wymaga ona żadnych urządzeń mechanicznych, co oznacza niższe koszty eksploatacji, ponieważ nie potrzebuje energii elektrycznej. Brak urządzeń mechanicznych oznacza brak ryzyka ich awarii i emitowania hałasu.

 • Wady:

Wentylacja grawitacyjna nie daje możliwości prowadzenia kontroli, co prowadzi do kilku problemów. Latem wentylacja nie działa odpowiednio, ponieważ nie ma wystarczającej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem. Z kolei w okresie zimowym, intensywne działanie wentylacji może prowadzić do nadmiernego wychładzania pomieszczeń. Ponadto, możliwe jest wystąpienie odwróconego ciągu w przewodach wywiewnych, co jest szczególnie niebezpieczne przy stosowaniu urządzeń z otwartą komorą spalania, takich jak kuchenki gazowe, kominki czy piece CO.

Przyczyny nieprawidłowej pracy wentylacji grawitacyjnej

Przyczyną nieprawidłowej pracy wentylacji grawitacyjnej mogą okazać się błędy projektowo-wykonawcze oraz nieprawidłowa eksploatacja. Do najczęściej spotykanych przypadków można zaliczyć:

 • Zbyt mały dopływ świeżego powietrza przez nawiewniki w wynik:
  • nieodpowiednich nawiewników okiennych,
  • za mała ilość nawiewników,
  • szczelne zamykanie okien niewyposażonych w nawiewniki,
  • zamykanie nawiewników w okresie obniżonych temperatur, co z kolei prowadzi do zmniejszenia przepływu powietrza,
  • zakrycie nawiewników okiennych np. przez rolety/żaluzje zewnętrzne.
 • Wykonanie zbyt małych kratek wentylacyjnych może prowadzić do przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami, w których napływa świeże powietrze, z pomieszczeniami, w których jest ono usuwane,
 • Nieprawidłowe wyprowadzenie kominów ponad połać dachową co może prowadzić do zaburzenia ciągu przewodu podczas silnych wiatrów,
 • Załamywanie pionów wentylacyjnych poprzez stosowanie częściowych odcinków poziomych (Dopuszczalne jest odchylenie pionów wentylacyjnych o 30 stopni). Należy pamiętać, że każde odchylenie przewodów powoduje zwiększenie oporu przepływu powietrza,
 • Nieodpowiedni przekrój kanału wentylacyjnego,
 • Zbyt mała długość kanału wentylacyjnego (np. na ostatnich kondygnacjach tj. poddasza),
 • Stosowanie kratek wywiewnych wyposażonych w siatki. Osadzające się zabrudzenia na siatkach mogą prowadzić do zablokowania przepływu powietrza,
 • Zbyt mała ilość kanałów wentylacyjnych. Np. w kuchni wyposażonej w jeden kanał, w którym podłączony jest okap. W sytuacji, gdy okap nie jest włączony wentylacja nie ma możliwości usuwania powietrza.

Literatura:

[1] Praca zbiorowa pod redakcją Firląg S. Kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych, Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa 2019.
[2] Firląg S., Miszczuk A. Działanie wentylacji grawitacyjnej w ocenie mieszkańców, w: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, vol. 48, nr 8, 2017, ss. 340–344.
[3] PN-B-10425:1989. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania.


Zobacz też

Oznaczenia przewodów kominowych

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Rodzaje wiązania cegieł w murze

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
Udostępnij:
Wentylacja grawitacyjna
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022