Standardy ISO w branży BHP
Standardy ISO

Standardy ISO w branży BHP

Standaryzacja ISO została ujednolicona, dzięki czemu obowiązuje na całym świecie. Służy ona przede wszystkim do efektywnego kontrolowania jakości, bezpieczeństwa i wydajności poszczególnych systemów BHP, usług, produktów. Wprowadzenie standardów ISO w firmie przekłada się na szereg korzyści. Dostosowanie praktyk biznesowych zgodnie z wytycznymi systemu certyfikacji gwarantuje spełnienie wszystkich wymaganych norm i zachowanie wysokiej jakości. Standardy ISO dotyczą procesów produkcyjnych, systemów zarządzania, procedur dokumentacji. Standaryzacja ISO zawiera szereg cennych informacji i wskazówek odnośnie prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi zbiór szeregu dobrych praktyk.

Jakie są najpopularniejsze standardy ISO?

Obecnie wyróżnia się wiele rodzajów norm ISO, które dotyczą różnych obszarów prowadzonej działalności gospodarczej. Normy jakościowe przypisuje się do poszczególnych branż i przedsiębiorstw. O tym, czy zostały spełnione wszystkie standardy, decyduje zewnętrzna jednostka certyfikująca. Niezbędne staje się przeprowadzenie audytu certyfikującego. Możliwe staje się zweryfikowanie czy firma jest zdolna do wytwarzania konkretnych produktów w sposób ciągły i są one zgodne z oczekiwaniami klientów. Wdrożenie standardów ISO przekłada się na wzrost wydajności pracy, budowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie ochrony przed rozmaitymi zagrożeniami charakterystycznymi dla specyfiki prowadzonej działalności. Do najczęściej stosowanych norm ISO zalicza się:

 • ISO 9000 – normy dotyczące zarządzania jakością,
 • ISO 14000 – normy dotyczące zarządzania środowiskiem,
 • ISO 18000 – normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ISO 22000 – normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • ISO 22300 – normy dotyczące ciągłości działania,
 • ISO 27000 – normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • ISO 28000 – normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw,
 • ISO 31000 – normy dotyczące zarządzania ryzykiem.

Czego dotyczą poszczególne standardy ISO w firmie?

Norma ISO 9001:2015 odnosi się przede wszystkim do stosowania systemu służącego do zarządzania jakością umożliwia znalezienie obszarów, które wymagają wprowadzenia poprawek, ulepszeń. Jeśli firma wdroży certyfikacji ISO 9001, to można liczyć na to, że wytwarzane przez nią produkty będą spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe. Wszystko to przekłada się na zwiększenie wydajności w przedsiębiorstwie i poprawienie zadowolenia klientów. Oczywiście certyfikacja wymaga regularnej obsługi, każdego roku podlega testom. Wdrożenie norm ISO sprawia, że następuje wzrost odpowiedzialności za jakość wyrobu i pracy. Zmniejsza się także zużycie materiałów, energii i czasu. Przekłada się to na zredukowanie ponoszonych kosztów produkcyjnych. Można również liczyć na przeciwdziałanie rozmaitym niezgodnościom i ich eliminowanie dzięki nadzorowaniu jakości. Kontrolowane są czynniki zarówno ludzkie, jak i techniczne oraz administracyjne.

Standardy ISO służą do stabilizowania procesów zachodzących w firmie, poprawiają organizację pracy (https://pl.vits.co/blog/najbardziej-popularne-standardy-iso-w-bhp). Zwiększa się także jej konkurencyjność na rynku. Przedsiębiorstwo może liczyć także na poprawienie relacji z instytucjami bankowymi i ubezpieczeniowymi. Norma ISO 45001 umożliwia ujednolicenie biznesu z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W każdej normie znajdują się zalecenia, którymi należy kierować się podczas jej wdrażania. W celu sprawdzenia, czy firma spełnia wszystkie wymagania, aby uzyskać certyfikat ISO – zaleca się przeprowadzić audyt. Na podstawie uzyskanych wyników będzie można stwierdzić, czy przedsiębiorstwo jest gotowe do certyfikacji. Zewnętrzny podmiot mający uprawnienia do nadawania certyfikatu wykona szereg testów, a po ich pozytywnym przejściu potwierdzić zgodność z normami ISO. W celu usprawnienia działania systemów zarządzania wewnątrz firmy warto korzystać z dedykowanego oprogramowania komputerowego BHP, np. VITS, które pozwala zaoszczędzić mnóstwo pracy z dokumentacją.

Normy BHP dotyczą także odzieży ochronnej PN-EN ISO 13688:2013-12. Wyróżnia się m.in.:

 • EN 343 – ochrona przed deszczem
 • EN 342 zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
 • EN 14058 – Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.
 • EN ISO 11611- Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
 • EN ISO 11612 Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
 • EN ISO 20471 – Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.
 • EN 14126 Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi.
Standardy ISO w branży BHP
Udostępnij:
Standardy ISO w branży BHP
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022