Rozstaw zbrojenia płyt jednokierunkowo zbrojonych
Rozstaw zbrojenia płyt

Rozstaw zbrojenia płyt jednokierunkowo zbrojonych

Pręty zbrojeniowe w płytach należy rozmieszczać w sposób pozwalający na prawidłowe ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej. Jest to jeden z aspektów, na który należy zwrócić uwagę podczas projektowania płyt mając na uwadze prawidłowe otulenie zbrojenia oraz wykonawstwo. Podczas projektowania rozstaw zbrojenia płyt jednokierunkowo zbrojonych należy kształtować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Eurokodzie PN-EN 1992-1-1.

Rozstaw zbrojenia płyt jednokierunkowo zbrojonych – wymagania

Wyznaczając rozstaw zbrojenia należy pamiętać, aby odległość s poszczególnych prętów nie była większa niż smax,slabs. Wartość maksymalnego rozstawu prętów określa się na podstawie intensywności zginania płyty. Rozstaw prętów zbrojeniowych uzależniony jest więc od miejsca występowania obciążeń. W miejscu występowania obciążeń skupionych bądź maksymalnego momentu rozstaw zbrojenia płyt kształtuje się w następujący sposób:

  • dla zbrojenia głównego:
\[
\begin{equation} s_{max,slabs}= max\begin {cases} 2,0 \cdot h \\ 250 mm \end {cases} \label{8}\end{equation}
\]
  • w przypadku zbrojenia drugorzędnego (rozdzielczego):
\[
\begin{equation} s_{max,slabs}= max\begin {cases} 3,0 \cdot h \\ 400 mm \end {cases} \label{6}\end{equation}
\]

Rozstaw zbrojenia poza miejscem występowania obciążeń skupionych oraz poza obszarem występowania momentu maksymalnego, kształtuje się następująco:

  • dla zbrojenia głównego:
\[
\begin{equation} s_{max,slabs}= max\begin {cases} 3,0 \cdot h \\ 400 mm \end {cases} \label{7}\end{equation}
\]
  • dla zbrojenia drugorzędnego (rozdzielczego):
\[
\begin{equation} s_{max,slabs}= max\begin {cases} 3,5 \cdot h \\ 450 mm \end {cases} \label{9}\end{equation}
\]

UWAGA: Projektując zbrojenie płyt żelbetowych należy pamiętać, aby pole przekroju zbrojenia spełniało wymagania zbrojenia minimalnego określanego według następującego wzoru:

\[
A_{s,min} = 0,26 \cdot \frac {f_ctm}{f_yk} \cdot b_t \cdot d ≥ 0,0013 \cdot b_t \cdot d
\]

gdzie:

  • bt – średnia szerokość strefy rozciąganej,
  • fctm – średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie,
  • fyk – charakterystyczna granica plastyczności zbrojenia,
  • d – wysokość użyteczna przekroju.

Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


Zobacz też

Otulina zbrojenia

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Stal zbrojeniowa – klasy i gatunki stali

Rozstaw zbrojenia płyt
Udostępnij:
Rozstaw zbrojenia płyt jednokierunkowo zbrojonych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022