Przejścia przeciwpożarowe
Przejścia przeciwpożarowe

Przejścia przeciwpożarowe

Przejścia przeciwpożarowe, przepusty instalacyjne oraz bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą spełniać klasę odporności ogniowej, tak aby zapewnić skuteczną ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia, dymu oraz gazów pożarowych w trakcie pożaru. Odpowiednie wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych jest bardzo ważne ponieważ mają wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Nieodpowiednie wykonanie elementów przeciwpożarowych może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego istotne jest aby zabezpieczenia przeciwpożarowe wykonywali wykwalifikowanie specjaliści.

Przejścia przeciwpożarowe, przepusty instalacyjne

W każdym budynku nawet niewielkie zwarcie w instalacji elektrycznej stwarza zagrożenie pożarowe. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej kanałów instalacyjnych. Wbudowana ochrona przeciwpożarowa w budynkach, której celem jest stworzenie bariery trwającej przez określony czas i zapobiegającej przedostawaniu się ognia przez przegrody ognioodporne. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia na zewnątrz strefy pożarowej w budynku konieczne jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej rurociągów i kanałów kablowych przechodzących przez przegrodę budowlaną, którą jest przegroda przeciwpożarowa.

W zależności od rodzaju przepustu i wielkości otworu w ścianie lub stropie należy zastosować odpowiedni środek przeciwpożarowy. Materiał ściany oporowej przegrody przeciwpożarowej powinien posiadać odpowiednie parametry techniczne, dokumenty aprobaty i atesty. Przy realizacji ochrony przeciwpożarowej należy zwrócić szczególną uwagę na klasę odporności ogniowej EI strefy pożarowej. Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach dobiera się w zależności od rodzaju medium transmisyjnego (przepusty elektroinstalacyjne – kanały kablowe, przepusty instalacyjne sanitarne – rury), stopnia palności materiałów instalacyjnych (rury palne, trudnopalne i niepalne) oraz geometria penetracji przez urządzenie wielkości przegrody. Ważne jest również, aby sprawdzić wilgotność otoczenia, w którym będzie umieszczona ochrona.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Głównym celem biernej ochrony przeciwpożarowej jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia poza wyznaczoną strefę pożarową oraz zwiększenie odporności konstrukcji budowlanych na działanie wysokich temperatur. Wybór odpowiedniego systemu przeciwpożarowego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj zabezpieczanego materiału, pożądana klasa odporności ogniowej oraz estetyka. Do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynków, takich jak kanały wentylacyjne czy kablowe, można zastosować np. płyty ognioodporne, których grubość dostosowana jest do wymaganej klasy odporności ogniowej.

W przypadku konieczności uzyskania wysokich walorów estetycznych przedmiotu istnieje możliwość zastosowania aktywnych farb pęczniejących. Jednak ich zastosowanie jest ograniczone do klasy odporności ogniowej R 120. Dla uzyskania wyższych klas ogniowych stosuje się spraye gaśnicze do ochrony konstrukcji stalowych i żelbetowych, które chronią do klasy R 240. Ten rodzaj wykonania jest prostszy i szybszy. dzięki specjalnym jednostkom do czyszczenia sprzętu.


Zobacz też:

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji żelbetowych

Otulina zbrojenia

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów


Udostępnij:
Przejścia przeciwpożarowe
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022