Stacje trafo – montaż i budowa
Stacje trafo

Stacje trafo – montaż i budowa

Stacje trafo lub trafostacje, to potoczna nazwa stacji transformatorowych. Przeważnie służą one do przetwarzania energii o wyższym napięciu na poziom niższego napięcia. Największą grupę wśród nich stanowią stacje SN/nN i SN/SN. W przypadku stacji SN/SN zwykle w Polsce występują stopnie: 20/6kV, 15/6kV, 20/10kV. Z czego składają się takie stacje i jak przebiega ich montaż?

Budowa stacji trafo SN/nN

Stacje trafo różnią się wykonaniem, wyposażeniem, napięciami znamionowymi oraz mocą transformatorów. Wyróżnia się stacje:

 • napowietrzne,
 • wolnostojące (kontenerowe),
 • budynkowe (wnętrzowe),
 • mobilne.

Wszystkie częściowo różnią się pod względem budowy i elementów, z których się składają.
Dla przykładu wyposażenie stacji napowietrznej może stanowić:

 • transformator SN/nN,
 • rozdzielnica nn,
 • podest serwisowy,
 • ograniczniki przepięć SN i nN,
 • kabel zasilający SN zakończony głowicami lub powiązanie linią napowietrzną,
 • podstawy bezpiecznikowe i wkładki topikowe strony SN,
 • odłącznik/rozłącznik napowietrzny nasłupowy.

Podstawowym wyposażeniem większości stacji transformatorowej SN/nN są co najmniej:

 • transformator,
 • rozdzielnica nN,
 • rozdzielnica SN lub rozłącznik/odłącznik nasłupowy z wkładkami bezpiecznikowymi (dotyczy stacji napowietrznych),
 • kompensacja mocy biernej,
 • układ pomiarowy rozliczeniowy i przekładniki.

Na czym polega montaż takich stacji? Jak przebiega i kto powinien realizować takie prace?

Montaż stacji trafo

Instalacja stacji trafo powinna być realizowana przez specjalistów, którzy mają odpowiednie uprawnienia. Może ją zrealizować firma Wasztan, która specjalizuje się w tego typu zleceniach – zajmuje się kompleksową budową i serwisem stacji transformatorowych. Może również ona sprawować nadzór energetyczny oraz świadczyć doradztwo przy wyborze poszczególnych rozwiązań, które są niezbędne przy budowie stacji. Do wykonania montażu stacji transformatorowej używany jest sprzęt zmechanizowany, np. dźwig, koparka, podnośnik samochodowy, urządzenia zagęszczające grunt („skoczek”, zagęszczarka) oraz narzędzia i przyrządy wykorzystywane przy pomiarach i montażu instalacji elektroenergetycznych. Liczne referencje oraz opinie klientów na temat jakości usług w/w firmy można sprawdzić pod adresem: https://wasztan.pl/referencje-2/.  

Współpraca z firmą Wasztan nie musi się kończyć na montażu stacji trafo. Jej specjaliści zapewniają opiekę serwisową nad urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, tj. prowadzą pomiary diagnostyczne, realizują przeglądy pięcioletnie i roczne instalacji elektrycznych. W ramach współpracy z Wasztan można korzystać z ekspresowej pomocy 24/h w przypadku awarii. Dzięki temu działanie firmy może być zakłócone tylko na krótki czas i poniesione przez nią straty zostaną zminimalizowane. To jeden z wielu powodów, dla których warto podjąć taką współpracę.


Artykuł sponsorowany


Udostępnij:
Stacje trafo – montaż i budowa
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022