Nośność kątowników połączonych jednym ramieniem
Nośność kątowników połączonych jednym ramieniem

Nośność kątowników połączonych jednym ramieniem

W połączeniach rozciąganych osiowo takich jak kątownik zamocowane jednym ramieniem bądź w ceownikach zamocowanych środnikiem pojawia się zginanie w węźle. Zginanie w węźle powstaje w wyniku mimośrodowgo (niesymetrycznego) usytuowania łączników względem środka ciężkości danego elementu i ma bezpośredni wpływ na nośność elementów. Jak obliczyć nośność kątowników połączonych jednym ramieniem? W dalszej części artykułu omówimy poruszoną kwestie [1,2].

Co wpływa na nośność kątowników połączonych jednym ramieniem?

Zginanie elementów połączonych w sposób mimośrodowy ma bezpośredni wpływ na nośność elementów. Wielkość nośności w tym przypadku zależy przede wszystkim od ilości zastosowanych śrub, które przekładają się na zmniejszenie przekroju netto. W związku z powyższym podczas wyznacza nośności danego elementu należy uwzględnić nie tylko ilość śrub ale również ich odległości od brzegu elementu zgodnie z poniższym rysunkiem [1,2].

Rys.1 Kątownik zamocowany na jednym z ramion a) na jedną śrubę, b) na dwie śruby, c) na trzy śruby [1].

Zgodnie z normą [2] podczas obliczeń nośności kątowników połączonych jednym ramieniem dopuszczalne jest stosowanie uproszczenia w postaci pręta obciążonego osiowo. Nośność obliczeniową w zależności od ilości łączników należy wyznaczyć według następujących wzorów:

 • obliczenie nośności w przypadku jednej śruby (rys.1a):
\[
N_{u1,Rd} = \frac {2(e_2 – 0,5d_0) \cdot t \cdot f_u}{γ_{M2}}
\]
 • obliczenie nośności w przypadku dwóch śrub (rys.1b):
\[
N_{u2,Rd} = \frac {β_2 \cdot A_{net} \cdot f_u }{γ_{M2}}
\]
 • obliczenie nośności w przypadku trzech śrub (rys.1c):
\[
N_{u3,Rd} = \frac {β_3 \cdot A_{net} \cdot f_u }{γ_{M2}}
\]

gdzie:

 • fu – wytrzymałość na rozciąganie stali łączonego elementu,
 • t – grubość ścianki kątownika,
 • Anet – pole przekroju netto kątownika. W przypadku kątowników nierównoramiennych połączonych węższym ramieniem, przyjmuje się, że pole przekroju Anet równe polu przekroju netto zastępczego kątownika o szerokości obu ramion równej szerokości ramienia węższego,
 • β2 , β3 – współczynniki redukcyjne zależne od rozstawu śrub p1 wg tabl. 12 [2]:
  • zarówno współczynnik β2 , β3,
Rozstawp1 ≤ 2,5d0p1 ≥ 5,0d0
2 śruby  b2=0,4b2=0,7
3 śruby i więcejb3=0,5b3=0,7
Współczynniki redukcyjne β [1].
 • γM2 – częściowy współczynnik nośności równy 1,25.

Literatura:

[1] A.Biegus “Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3 – Część 4 – Połączenia śrubowe,
[2] PN-EN 1993-1-8. Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-8: Projektowanie węzłów.


Zobacz też:

Rodzaje i kategorie połączeń śrubowych

Rodzaje połączeń spawanych

konstrukcje stalowe
Udostępnij:
Nośność kątowników połączonych jednym ramieniem
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022