Mostki termiczne w budynkach: rodzaje i zapobieganie
Mostki termiczne

Mostki termiczne – czym są i jak im zapobiegać?

Mostki termiczne (zwane też cieplnymi) to miejsca, które charakteryzują się znacznie wyższym współczynnikiem przenikania ciepła niż sąsiadujące z nimi elementy, w wyniku czego dochodzi do miejscowej utraty ciepła. Jakie są rodzaje mostków termicznych i jak im zapobiegać?

Rodzaje i występowanie mostków termicznych

Wyróżnia się dwa rodzaje mostków termicznych: mostki punktowe i liniowe. Mostki punktowe powstają w miejscach stosowania stalowych łączników, np. metalowe kotwy, rury, itp. Mostki punktowe można jednak ograniczyć stosując materiały, które słabiej przewodzą ciepło, np. stosowanie kołków plastikowych przy montażu termoizolacji. Występowanie mostków punktowych nie powoduje znacznych ubytków ciepła, w związku z tym nie ma konieczności uwzględniania ich w obliczeniach. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku mostków liniowych. Mostki liniowe występują najczęściej w miejscu połączenia dwóch różnych elementów, np. nadproża, wieńce betonowe, balkony, połączenie konstrukcji dachu ze ścianą, miejsce osadzenia drzwi i okien, ściany piwnicy, fundamenty, itp.

W jaki sposób znaleźć mostki termiczne w budynku?

Mostki termiczne nie są widoczne „gołym okiem”. W celu ich zlokalizowania stosuje się specjalne kamery termograficzne z wykorzystaniem podczerwieni. Badanie polega na zobrazowaniu promieniowania cieplnego budynku wraz z dokładnym pomiarem temperatury. Metoda badania umożliwia dokładnie zobrazowanie miejsc występowania mostków termicznych.

Jakie są skutki mostków termicznych?

Podstawowym problemem pojawienia się mostków termicznych jest utrata ciepła, co wpływa na koszty ogrzewania. Można temu zapobiec wykonując termoizolacje budynku. Występowanie mostków termicznych niesie jednak ze sobą znacznie poważniejsze konsekwencje. W wyniku różnicy temperatur występujących w miejscu występowania mostków termicznych dochodzi do zawilgocenia, co sprzyja tworzeniu się pleśni oraz grzybów. Pojawienie się pleśni oraz grzybów wpływa nie tylko na pogorszenie walorów estetycznych, ale również na zdrowie człowieka. Ponadto występowanie różnicy temperatur może powodować trwałe uszkodzenia konstrukcji budynku, takie jak zarysowania czy pęknięcia. Warto więc zadbać na etapie projektowania i realizacji o zminimalizowanie miejsc, w których istnieje ryzyko pojawienia się mostków termicznych.

Jak zapobiegać powstawaniu mostków termicznych?

Mostków termicznych nie da się niestety całkowicie wyeliminować, jednak są sposoby umożliwiające na ich zminimalizowanie, dlatego warto o to zadbać już na etapie budowy poprzez:

  • Ocieplenie ścian fundamentowych poprzez zabezpieczenie materiałem o niskiej nasiąkliwości, np. płyty XPS chroniąc fundament przed wilgocią i wodami gruntowymi.
  • Izolację wieńców – w przypadku ścian wielowarstwowych izolację układa się wokół wieńca i ścian nośnych. W ścianach jednowarstwowych wykonanie izolacji polega na wykonaniu tzw. szalunku traconego z materiału, z którego wznoszone są ściany oraz ułożenia materiału termoizolacyjnego pomiędzy wieńcem a elementami murowymi.
  • Izolację nadproży – w przypadku nadproży żelbetowych warto zadbać o wykonanie izolacji termoizolacyjnej, podobnie jak podczas wykonywania wieńców. Na rynku dostępne są również gotowe rozwiązania – nadproża prefabrykowane w kształcie litery U, które posiadają warstwę termoizolacyjną.
  • Wykonanie prawidłowych obróbek wokół okien i drzwi. Obróbka okien polega na tym, aby materiał termoizolacyjny nachodził na ramy okienne i drzwiowe.
  • Wykonanie termoizolacji płyt balkonowych. W przypadku nowobudowanych obiektów można stosować specjalne systemowe rozwiązania minimalizujące mostek termiczny. Sytuacja jest znacznie trudniejsza w budynkach istniejących. Izolacja w takiej sytuacji polega na ociepleniu płyty balkonowej od dołu i z góry. Ponadto należy zadbać o izolację przeciwwilgociową balkonu.
  • Izolowanie dachów układając materiał termoizolacyjny w dwóch kierunkach.
  • Prawidłowe wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku. Warstwa termoizolacji powinna tworzyć nieprzerwaną warstwę. Podczas montażu termoizolacji należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie wszystkich szczelin pianką niskoprężną oraz zadbać o zabezpieczenie łączników mechanicznych płyt stosując tzw. termodyble.

Zobacz też:

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła ściany

Mostki termicznetermoizolacjatermomodernizacja
Udostępnij:
Mostki termiczne – czym są i jak im zapobiegać?
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022