Wytrzymałość betonu na ściskanie: badania i właściwości
Wytrzymałość betonu na ściskanie

Wytrzymałość betonu na ściskanie

Podstawową własnością mechaniczną betonu jest wytrzymałość na ściskanie. Inne właściwości betonu, takie jak wytrzymałość na rozciąganie czy docisk, rozpatrywane są przeważnie jako funkcje tej wytrzymałości. Minimalną charakterystyczną wytrzymałość betonu na ściskanie określa się na podstawie próbek o kształcie walcowym o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm lub próbkach sześciennych o boku 150 mm.

Oznaczenia

Oznaczenie betonu wg EC-2, wyraża się zapisem:

C XX/YY

gdzie:

C – (z ang. compressive strength) wytrzymałość betonu na ściskanie,
XX – wartość charakterystyczna betonu na ściskanie określona na próbach walcowych,
YY – wartość charakterystyczna betonu na ściskanie określona na próbach sześciennych.

Od czego zależy wytrzymałość na ściskanie?

Wytrzymałość betonu na ściskanie zależy od następujących czynników:

  • uziarnienia oraz ilości i jakości kruszywa,
  • ilości oraz jakości cementu,
  • zawartości wody,
  • technologii produkcji mieszanki betonowej,
  • warunków dojrzewania betonu,
  • wieku betonu.

Największy wpływ na wytrzymałość betonu ma przede wszystkim wilgotność środowiska, w jakim beton dojrzewa. Jeśli środowisko jest wilgotne to wytrzymałość zwiększa się stopniowo wraz z upływem czasu. Wytrzymałość betonu może być większa nawet o 100% w przeciwieństwie do wytrzymałości po 28 dniach. W przypadku środowiska suchego wytrzymałość betonu zwiększa się o około 40% w odniesieniu do wytrzymałości po 28 dniach, po czym pozostaje praktycznie bez żadnych zmian.

Wzrost wytrzymałości betonu ze względu na środowisko, w jakim dojrzewa.

Zjawisko zwiększania się wytrzymałości betonu z upływem czasu odnosi się do betonu nieobciążonego.

Badanie wytrzymałości betonu

Próbki po 28 dniach od chwili ich wykonania bada się w specjalnych maszynach wytrzymałościowych. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie wykonuje się za pomocą prasy (metoda niszcząca) lub młotka Schmidta (metoda nieniszcząca). Badanie wytrzymałości wykonuje się metodą niszczącą, w której badana próbka zostaje zmiażdżona. Wynikiem badania jest wartość siły, przy której beton został zniszczony. W przypadku metody nieniszczącej (młotkiem Schmidta) bada się powierzchniową twardość betonu.

Wytrzymałość betonu na ściskanie
Próbki do badań wytrzymałości betonu na ściskanie.

Wytrzymałość na ściskanie badaną na próbkach sześciennych oznacza się symbolem fc,cube, natomiast próbek walcowych fc,cyl. Na podstawie wykonanych badań można ocenić klasę betonu. Ważne jest, aby płyty dociskowe maszyny, w której wykonuje się badanie, były nie mniejsze niż powierzchnia badanych próbek. Ponadto nie dopuszcza się stosowania podkładek wyrównujących pomiędzy płytami dociskowymi a badaną próbką.

Zobacz też:

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Pielęgnacja betonu

betonWytrzymałość betonu na ściskanie
Udostępnij:
Wytrzymałość betonu na ściskanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
0
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022