Współczynnik przenikania ciepła: Wyjaśnienie i Obliczenia
przekrój ściany zewnętrznej, rysunek techniczny, współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej

Współczynnik przenikania ciepła ściany

Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła (U) – jest to parametr określający ilość ciepła przenikającego przez daną przegrodę. Współczynnik przenikania ciepła wyraża się jednostką W/(m²·K). Im niższa wartość współczynnika, tym przegroda ma lepszą izolacyjność cieplną.

Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła

Współczynnik określany dla przegród cieplnych w celu obliczania ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywania własności cieplnych przegród budowlanych. Im niższa wartość współczynnika, tym lepszy poziom izolacji.

gdzie:
R – opór cieplny.

Wyznaczenie oporu cieplnego dla poszczególnej warstwy:

gdzie:
d – grubość danej warstwy,
λ – współczynnik przewodzenia ciepła materiału.

Całkowity opór cieplny przegrody jest równy:

gdzie:

Rsi, Rse – jednostkowe opory przejmowania ciepła (napływu – i ; odpływu – e)

Warunek prawidłowego ocieplenia przegrody wg Ustawy z dn. 5 lipca 2013r.

gdzie:

Uc – wartość minimalna współczynnika przenikania dla przegrody równa 0,25 [W/m2 K] (aktualizacja na dzień 08.06.2020).

Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej – Arkusz kalkulacyjny

Poniżej znajduje się link do pobrania pliku. Narzędzie (arkusz kalkulacyjny) pozwala na obliczenie współczynnika przenikania ciepła ścian.

Współczynnik przenikania ciepła ściany – kalkulator

Literatura:

Dz.U. 2013 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [aktualizacja na dzień 08.06.2020].

Zobacz też:

Współczynnik przenikania ciepła

jak obliczyć współczynnik przenikania ciepłaWspółczynnik przenikania ciepła
Udostępnij:
Współczynnik przenikania ciepła ściany
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022