Kredyt deweloperski: finansowanie i Ustawa deweloperska
kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski

Finansowanie w przypadku inwestycji deweloperskich ma ogromne znaczenie i wiąże się z zaangażowaniem zdecydowanie większych zasobów niż w przypadku innych inwestycji. Dlatego też często wymagają korzystania z zewnętrznego, obcego kapitału. Źródłem pozyskania środków może być kredyt deweloperski.

Czym jest kredyt deweloperski

Jest to kredyt przyznawany firmom deweloperskim na cele związane z inwestycją budowlaną przeznaczoną na sprzedaż lub wynajem. Jest narzędziem, dzięki któremu deweloper może realizować w tym samym czasie więcej inwestycji. Dlatego też większość spółek deweloperskich decyduje się właśnie na takie finansowanie swojej inwestycji. Ponadto jest to jedno z najtańszych rozwiązań i daje efekt tzw. dźwigni finansowej, czyli pozwala osiągnąć większy zysk.

Przeznaczenie kredytu deweloperskiego

Kredyt deweloperski udzielany jest na konkretny projekt inwestycyjny, a środki z niego mogą być przeznaczone na:

  • Budowę lokali mieszkalnych,
  • Budowę lokali komercyjnych,
  • Refinansowanie innych inwestycji w nieruchomości,
  • Nabycie akcji i/lub udziałów innych przedsiębiorstw, które w swoich aktywach mają nieruchomości pod zabudowę,
  • Adaptację i remont nieruchomości, które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali,
  • Dokończenie trwającej budowy nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej,
  • Wykończenie nieruchomości.

Przedmiotami kredytowania mogą być bloki mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, budynki mieszkaniowe wielorodzinne, domy jednorodzinne, powierzchnie biurowe, handlowe, usługowe lub mieszane.

Warunki przyznania kredytu deweloperskiego

Warunkiem skorzystania z takiego rodzaju kredytu jest prowadzenie działalności pod odpowiednim PKD (prowadzenie działalności deweloperskiej). Uzyskanie kredytu wiąże się z wieloma formalnościami. Przed złożeniem wniosku o finansowanie inwestycji należy przeprowadzić analizę finansową, prawną i ekonomiczną.

Inwestycję deweloperską można realizować w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, spółki handlowej bądź też specjalnie powołanej do tego zadania spółki celowej. Ta ostatnia jest zdecydowanie preferowaną strukturą prawną przy kredycie deweloperskim, jednak nie jest warunkiem koniecznym.

Bardzo ważne jest, aby deweloper, który stara się o taki kredyt posiadał pozwolenie na budowę, a stan prawny nieruchomości, której budowę chce sfinansować, był uporządkowany. Nie bez znaczenia jest również sam projekt architektoniczny (im bardziej atrakcyjna i konkurencyjna inwestycja, tym chętniej bank udzieli kredytu), pozytywna ocena techniczna jego wykonalności oraz inne wymogi techniczne, a także lokalizacja inwestycji.

Istotna dla banku jest sytuacja finansowa dewelopera, która będzie potwierdzała jego wiarygodność i wypłacalność. Wysokość finansowania i decyzja o przyznaniu kredytu zależy od jego zdolności kredytowej. Bank sprawdza czy w przeszłości wywiązywał się ze swoich zobowiązań, spłacał kredyty w terminie, jaka jest jego sytuacja finansowa, stan majątku, inne zobowiązania oraz doświadczenie.

Inwestor musi także przedstawić plan finansowania projektu z środków własnych, a więc udziału kredytu w łącznych kosztach projektu. Starając się o kredyt deweloperski, inwestor musi posiadać wkład własny na poziomie przynajmniej 20% wartości inwestycji. Jednak nie muszą go stanowić tylko środki pieniężne. Wkładem własnym może być także działka, jeśli stanowi ona własność dewelopera, czy też uzbrojenie terenu, a nawet środki wydane na projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę.

W procesie ubiegania się o finansowanie inwestycji deweloper musi przedstawić swojemu przyszłemu kredytodawcy dobry i szczegóły biznesplan. Jest to warunek konieczny otrzymania kredytu deweloperskiego. Musi charakteryzować się on wysokim poziomem opłacalności oraz wyróżniać się na tle konkurencji jako atrakcyjny i godny uwagi.

Kredyt deweloperski a Ustawa deweloperska

Zgodnie z Ustawą deweloperską z dnia 16 września 2011 roku deweloper zobowiązany jest do prowadzenia otwartego lub zamkniętego rachunku powierniczego dla każdej prowadzonej inwestycji. Trafiają na niego pieniądze wpłacane przez nabywców mieszkań/lokali, które wypłacane są deweloperowi w transzach na podstawie postępu prac budowlanych. Kredyt deweloperski wiąże się ze stałą kontrolą wszystkich etapów przedsięwzięcia i sposobu oraz celu wykorzystywania środków.

Zobacz też:

Finansowanie inwestycji deweloperskiej

Etapy procesu inwestycyjnego

Udostępnij:
Kredyt deweloperski
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022