Układanie mieszanki betonowej
Układanie mieszanki betonowej

Układanie mieszanki betonowej

Układanie mieszanki betonowej stanowi ostatnią fazę procesu transportu wewnętrznego. Aby uzyskać żądane parametry betonu, ważne jest zachowanie jednorodności mieszanki podczas układania. W związku z powyższym istotne jest odpowiednie planowanie sposobu układania, aby uniknąć rozsegregowania składników betonu. Plan powinien uwzględniać:

  • geometrię betonowanego elementu,
  • metodę dostarczania mieszanki w miejsce wbudowania (tj. element w deskowaniu, w wykopie itp.),
  • metodę formowania betonowanego elementu wraz z rozprowadzaniem mieszanki,
  • rozmieszczenie przerw roboczych w elemencie, a także metodę przygotowania powierzchni w miejscu przerwy roboczej,
  • uwzględnienie kolejności betonowania poszczególnych elementów konstrukcji.

Podczas układania mieszanki betonowej należy unikać zbyt wysokiej wysokości swobodnego zrzucania (ponad 1,0 m) – ponieważ to może prowadzić do rozsegregowania składników betonu. Ponadto wysokość, z której mieszanka betonowa jest wbudowywana powinna uwzględniać konsystencję mieszanki betonowej. ważne jest, aby pamiętać, że im mieszanka jest bardziej ciekła, tym bardziej ograniczona powinna być wysokość swobodnego zrzucania. W przypadku ciekłej konsystencji wysokość podawania mieszanki nie powinna być większa niż 50 cm. W sytuacji, gdy nie jest możliwe zachowanie odpowiednich wysokości, proces układania mieszanki betonowej należy wspomagać stosując specjalne rękawy, rury teleskopowe, rynny bądź pomosty pośrednie.

Betonowanie elementów ściennych

Standardowo, ściany, przegrody, mury oporowe i inne konstrukcje o długości do 20 metrów i wysokości do 3 metrów są betonowane ciągle, bez przerw roboczych. Jeśli konstrukcja jest dłuższa niż 20 metrów, jest ona dzielona na mniejsze części, takie jak takty, aby umożliwić ich wykonanie w ciągu jednej zmiany. Pionowe, wyodrębnione części konstrukcji są zabezpieczane deskowaniem lub siatkami stalowymi. Ściany o wysokości do 3 metrów mogą być betonowane poprzez podawanie mieszanki bezpośrednio z góry, równomiernie warstwami o grubości 30-40 cm, jednocześnie zagęszczając je przez wibrowanie.

Większość systemów deskowań ma nośność pozwalającą na betonowanie ciągłe do wysokości 3 metrów. Umieszczanie mieszanki betonowej tylko w jednym miejscu jest niezalecane, ponieważ może to pogorszyć jakość powierzchni i jednorodność betonu. Ze względu na to, że świeży beton opada, wysokość warstw nie powinna przekraczać 2,5-3 metrów. Przerwa między układaniem warstw powinna wynosić od 40 do 120 minut, w zależności od konsystencji i temperatury otoczenia.

Betonowanie słupów

Z uwagi na niedużą objętość , słupy betonuje się w sposób ciągły bez stosowania przerw roboczych. Betonowanie słupów o wysokości do 5 metrów i przekroju od 0,40 x 0,40 metra do 0,8 metra kwadratowego z obwodowymi strzemionami można przeprowadzić bez przerw, podając mieszankę betonową od góry osi tych słupów i zagęszczając układane warstwy za pomocą wibratorów wgłębnych.

Podczas betonowania słupów ważne jest, aby upewnić się, że konstrukcja rusztowania jest w stanie przenieść ciśnienie mieszanki betonowej przy założonej prędkości betonowania. Podczas betonowania słupów o wysokości powyżej 5 metrów wymaga się stosowania przyczepnych wibratorów, elastycznych końcówek do pompowania mieszanki betonowej lub lejów zsypowych.

Betonowanie belek stropowych i płyt połączonych ze słupami

Betonowanie elementów takich jak belki bądź płyty stropowe połączone monolitycznie ze słupami i ścianami powinno rozpoczynać się nie wcześniej niż po 1do 2 godzin po zabetonowaniu tych elementów (słupów i ścian), ponieważ mieszanka betonowa może ulegać osiadaniu. W przypadku stropów żebrowo-płytowych, mieszanka betonowa jest układana jednocześnie w belkach i płytach. Belki o wysokości większej niż 80 cm betonuje się warstwami od 30 do 40 cm. Mieszankę betonową w tym przypadku zagęszcza się wibratorami wgłębnymi.


Literatura:

[1] Z. Orłowski, “Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.


Zobacz też

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Dokument WZ betonu

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Rodzaje cementów

Obraz Anna z Pixabay
Udostępnij:
<strong data-src=
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
1
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022