Stropodach - co to jest? Jakie są jego rodzaje i funkcje?
stropodach

Stropodach

Stropodach jest to strop ostatniej kondygnacji budynku pełniący dodatkowo funkcję dachu. Podobnie, jak inne konstrukcje dachowe, również stropodach składa się z warstw, których zadaniem jest zabezpieczenie budynku przed wpływem czynników atmosferycznych. Stropodachy stosuje się przy spadku połaci dachowej od 0 do 10%. Warstwy stropodachów spełniają zwykle różne funkcje, w związku z tym należy je wykonywać z różnych materiałów. Stropodach powinien stanowić ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale również zabezpieczać przed nadmiernym nagrzaniem latem oraz utratą ciepła w okresie obniżonych temperatur.

Stropodachy można podzielić na dwie grupy: ocieplone i nieocieplone. W przypadku nieocieplonych, stropodachy składają się wyłącznie z konstrukcji nośnej oraz warstwy hydroizolacji. Takie rozwiązania znajdują swoje zastosowania w nieogrzewanych obiektach, np. magazynach. Stropodachy ocieplane stosowane głównie w budynkach ogrzewanych, ale i w tych, w których wymagane jest zachowanie stałych temperatur. Ze względu na konstrukcję można wyróżnić następujące rodzaje stropodachów:

 • stropodachy:
  • pełne,
  • wentylowane,
  • odpowietrzane.

Pod względem użytkowym stropodachy dzieli się w następujący sposób:

 • nieużytkowe – dostęp możliwy wyłącznie podczas przeglądów i kontroli okresowych,
 • użytkowe – dostępne dla ludzi bądź dla ruchu kołowego,
 • zielone – w zależności od rodzaju roślinności dzielą się na ekstensywne i intensywne.

Stropodachy pełne

Jest to rozwiązanie, w którym wszystkie warstwy układa się na sobie w sposób szczelny. Nie mają paroizolacji w związku z tym para wodna z pomieszczeń może się przedostać przez warstwę nośną do warstwy termoizolacji. W takich sytuacjach nad pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności należy stosować pod materiałem termoizolacyjnym paroizolację. Jako warstwę termoizolacyjną można stosować następujące materiały: styropian, wełna mineralna, beton komórkowy, pianobeton, watę szklaną, keramzyt, itp.

Stropodach pełny
Stropodach pełny: 1 – konstrukcja nośna stropu, 2 – termoizolacja, 3 – hydroizolacja.
Stropodach pełny z warstwą paroizolacji
Stropodach pełny z warstwą paroizolacji: 1 – konstrukcja nośna stropu, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 – warstwa podkładowa hydroizolacji, 5 – hydroizolacja.

Stropodachy wentylowane

Stropodachy wentylowane to rozwiązania składające się z warstwy konstrukcyjnej, materiałów termoizolacyjnych, szczeliny powietrznej oraz pokrycia dachowego. Rozwiązanie różni się od pozostałych stropodachów przestrzenią wentylowaną pomiędzy warstwą ocieplenia a warstwą pokrycia dachowego. Można wyróżnić stropodachy wentylowane: szczelinowe, kanalikowe oraz dwudzielne. W celu wykonania przestrzeni wentylowanej należy wykonać konstrukcję wsporczą między izolacją termiczną a hydroizolacją. Ponadto konstrukcja wsporcza odpowiedzialna jest za przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych (śnieg, wiatr) z dachu na strop. Przestrzeń wentylowana odpowiedzialna jest za odprowadzanie kondensatu zebranego z kondygnacji znajdującej się tuż pod stropodachem. W przypadku dużych powierzchni, w dachu stosuje się dodatkowe otwory wentylacyjne odpowiedzialne za prawidłową cyrkulację powietrza.

Stropodach wentylowany kanalikowy
Stropodach wentylowany kanalikowy: 1 – strop, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 – szczelina wentylacyjna, 5 – wylewka betonowa, 6 – hydroizolacja.
Stropodach wentylowany szczelinowy
Stropodach wentylowany szczelinowy: 1 – strop, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 – szczelina wentylacyjna, 5 – deskowanie, 6 – hydroizolacja, 7 – warstwa ze żwiru.

Stropodach odpowietrzany

W stropodachu odpowietrzanym wykonuje się sieć specjalnych kanalików w celu odprowadzenia nadmiernej ilości wilgoci. Stropodachy odpowietrzane stosuje się przeważnie nad pomieszczeniami suchymi i średnio wilgotnymi. Sposób wykonania pozwala na zastosowanie takich samych materiałów termoizolacyjnych, jak w przypadku stropodachu pełnego. W celu wykonania warstwy odpowietrzającej stosuje się następujące materiały: izolację termiczną z odpowiednimi kanalikami, papę gruboziarnistą lub perforowaną.

Stropodach odpowietrzany
Stropodach odpowietrzany: 1 – blacha trapezowa, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja z wyprofilowanymi kanalikami odpowietrzającymi na górnej powierzchni płyty, 4 – termoizolacja, 5 – hydroizolacja.
Przykład stropodachu odpowietrzanego
Stropodach odpowietrzany: 1 – strop żelbetowy, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 -papa perforowana, 5 – hydroizolacja.

Stropodach odwrócony

Jest to rozwiązanie, w którym warstwa hydroizolacji układana jest bezpośrednio na konstrukcji stropodachu. Izolację termiczną układa się na warstwie hydroizolacji. W takim przypadku nie występuje zjawisko kondensacji pary wodnej, w związku z czym nie dochodzi do zawilgocenia przegrody (para wodna jest zatrzymywana przez szczelne pokrycie dachu). W stropodachu odwróconym warstwa termoizolacji narażona jest na oddziaływanie czynników atmosferycznych, z tego względu do jej wykonania należy stosować wyłącznie specjalne odmiany styropianu charakteryzujące się niską nasiąkliwością oraz odpowiednią wytrzymałością. Ze względu na układ warstw rozwiązanie jest znacznie trwalsze i wytrzymalsze niż w przypadku stropodachu pełnego. Stropodach odwrócony można wykorzystać jako taras, parking bądź ogród. Ze względu na zastosowanie można napotkać określenie dachu zielonego.

Dach zielony jest rodzajem stropodachu odwróconego składającym się z następujących warstw: hydroizolacja, termoizolacja, warstwa drenująca oraz warstwy roślinności. Grubość poszczególnych warstw dachu zielonego zależy wyłącznie od sposobu użytkowania. Ze względu na sposób użytkowania dachów zielonych można wyróżnić użytkowanie:

 • ekstensywne – roślinność niska z małymi wymaganiami wegetacyjnymi bez konieczności nawadniania,
 • średnio intensywne – rośliny niskie oraz krzewy, wymaga znacznie większej pielęgnacji oraz nawadniania,
 • intensywne – rośliny niskie, krzewy, drzewa, wymaga intensywnej opieki oraz nawadniania wraz z nawożeniem.
Stropodach w systemie odwróconym
Stropodach w systemie odwróconym: 1 – strop, 2 – warstwa spadkowa, 3 – hydroizolacja, 4 – termoizolacja, 5 – geowłóknina, 6 – warstwa żwiru.
Stropodach zielony
Stropodach zielony: 1 – strop, 2 – hydroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 – warstwa ochronna, 5 – warstwa drenażowa, 6 – warstwa filtrująca, 7 – warstwa wegetacyjna.

Zobacz też

Porównanie ceramiki budowlanej

Dach płatwiowo-kleszczowy

dach zielonystropodachstropodach odpowietrzanystropodach odwróconystropodach pełnystropodach wentylowany
Udostępnij:
Stropodach
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
2
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022