Co to jest Stropodach i jakie są jego rodzaje?
dach zielony, dach płaski, blokowisko, stropodach

Stropodach

Stropodach jest to strop ostatniej kondygnacji budynku pełniący dodatkowo funkcję dachu. Podobnie, jak inne konstrukcje dachowe, również stropodach składa się z warstw, których zadaniem jest zabezpieczenie budynku przed wpływem czynników atmosferycznych. Stropodachy stosuje się przy spadku połaci dachowej od 0 do 10%. Warstwy stropodachów spełniają zwykle różne funkcje, w związku z tym należy je wykonywać z różnych materiałów. Stropodach powinien stanowić ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale również zabezpieczać przed nadmiernym nagrzaniem latem oraz utratą ciepła w okresie obniżonych temperatur.

Stropodachy można podzielić na dwie grupy: ocieplone i nieocieplone. W przypadku nieocieplonych składają się wyłącznie z konstrukcji nośnej oraz warstwy hydroizolacji. Takie rozwiązania znajdują swoje zastosowania w nieogrzewanych obiektach, np. magazynach. Stropodachy ocieplane stosowane głównie w budynkach ogrzewanych, ale i w tych, w których wymagane jest zachowanie stałych temperatur. Ze względu na konstrukcję można wyróżnić następujące rodzaje stropodachów:

 • stropodachy:
  • pełne,
  • wentylowane,
  • odpowietrzane.

Pod względem użytkowym stropodachy dzieli się w następujący sposób:

 • nieużytkowe – dostęp możliwy wyłącznie podczas przeglądów i kontroli okresowych,
 • użytkowe – dostępne dla ludzi bądź dla ruchu kołowego,
 • zielone – w zależności od rodzaju roślinności dzielą się na ekstensywne i intensywne.
Stropodachy pełne

Jest to rozwiązanie, w którym wszystkie warstwy układa się na sobie w sposób szczelny. Nie mają paroizolacji w związku z tym para wodna z pomieszczeń może się przedostać przez warstwę nośną do warstwy termoizolacji. W takich sytuacjach nad pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności należy stosować pod materiałem termoizolacyjnym paroizolację. Jako warstwę termoizolacyjną można stosować następujące materiały: styropian, wełna mineralna, beton komórkowy, pianobeton, watę szklaną, keramzyt, itp.

Stropodach pełny: 1 – konstrukcja nośna stropu, 2 – termoizolacja, 3 – hydroizolacja.
Stropodach pełny z warstwą paroizolacji: 1 – konstrukcja nośna stropu, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 – warstwa podkładowa hydroizolacji, 5 – hydroizolacja.
Stropodachy wentylowane

Stropodachy wentylowane to rozwiązania składające się z warstwy konstrukcyjnej, materiałów termoizolacyjnych, szczeliny powietrznej oraz pokrycia dachowego. Rozwiązanie różni się od pozostałych stropodachów przestrzenią wentylowaną pomiędzy warstwą ocieplenia a warstwą pokrycia dachowego. Można wyróżnić stropodachy wentylowane: szczelinowe, kanalikowe oraz dwudzielne. W celu wykonania przestrzeni wentylowanej należy wykonać konstrukcję wsporczą między izolacją termiczną a hydroizolacją. Ponadto konstrukcja wsporcza odpowiedzialna jest za przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych (śnieg, wiatr) z dachu na strop. Przestrzeń wentylowana odpowiedzialna jest za odprowadzanie kondensatu zebranego z kondygnacji znajdującej się tuż pod stropodachem. W przypadku dużych powierzchni, w dachu stosuje się dodatkowe otwory wentylacyjne odpowiedzialne za prawidłową cyrkulację powietrza.

Przykład stropodachu wentylowanego kanalikowego: 1 – strop, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 – szczelina wentylacyjna, 5 – wylewka betonowa, 6 – hydroizolacja.
Przykład stropodachu wentylowanego szczelinowego: 1 – strop, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 – szczelina wentylacyjna, 5 – deskowanie, 6 – hydroizolacja, 7 – warstwa ze żwiru.
Stropodach odpowietrzany

W stropodachu odpowietrzanym wykonuje się sieć specjalnych kanalików w celu odprowadzenia nadmiernej ilości wilgoci. Stropodachy odpowietrzane stosuje się przeważnie nad pomieszczeniami suchymi i średnio wilgotnymi. Sposób wykonania pozwala na zastosowanie takich samych materiałów termoizolacyjnych, jak w przypadku stropodachu pełnego. W celu wykonania warstwy odpowietrzającej stosuje się następujące materiały: izolację termiczną z odpowiednimi kanalikami, papę gruboziarnistą lub perforowaną.

Przykład stropodachu odpowietrzanego: 1 – blacha trapezowa, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja z wyprofilowanymi kanalikami odpowietrzającymi na górnej powierzchni płyty, 4 – termoizolacja, 5 – hydroizolacja.
Przykład stropodachu odpowietrzanego: 1 – strop żelbetowy, 2 – paroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 -papa perforowana, 5 – hydroizolacja.
Stropodach odwrócony

Jest to rozwiązanie, w którym warstwa hydroizolacji układana jest bezpośrednio na konstrukcji stropodachu. Izolację termiczną układa się na warstwie hydroizolacji. W takim przypadku nie występuje zjawisko kondensacji pary wodnej, w związku z czym nie dochodzi do zawilgocenia przegrody (para wodna jest zatrzymywana przez szczelne pokrycie dachu). W stropodachu odwróconym warstwa termoizolacji narażona jest na oddziaływanie czynników atmosferycznych, z tego względu do jej wykonania należy stosować wyłącznie specjalne odmiany styropianu charakteryzujące się niską nasiąkliwością oraz odpowiednią wytrzymałością. Ze względu na układ warstw rozwiązanie jest znacznie trwalsze i wytrzymalsze niż w przypadku stropodachu pełnego. Stropodach odwrócony można wykorzystać jako taras, parking bądź ogród. Ze względu na zastosowanie można napotkać określenie dachu zielonego.

Dach zielony jest rodzajem stropodachu odwróconego składającym się z następujących warstw: hydroizolacja, termoizolacja, warstwa drenująca oraz warstwy roślinności. Grubość poszczególnych warstw dachu zielonego zależy wyłącznie od sposobu użytkowania. Ze względu na sposób użytkowania dachów zielonych można wyróżnić użytkowanie:

 • ekstensywne – roślinność niska z małymi wymaganiami wegetacyjnymi bez konieczności nawadniania,
 • średnio intensywne – rośliny niskie oraz krzewy, wymaga znacznie większej pielęgnacji oraz nawadniania,
 • intensywne – rośliny niskie, krzewy, drzewa, wymaga intensywnej opieki oraz nawadniania wraz z nawożeniem.
Przykład stropodachu w systemie odwróconym: 1 – strop, 2 – warstwa spadkowa, 3 – hydroizolacja, 4 – termoizolacja, 5 – geowłóknina, 6 – warstwa żwiru.
Przykład stropodachu zielonego: 1 – strop, 2 – hydroizolacja, 3 – termoizolacja, 4 – warstwa ochronna, 5 – warstwa drenażowa, 6 – warstwa filtrująca, 7 – warstwa wegetacyjna.

Zobacz też

Porównanie ceramiki budowlanej

Dach płatwiowo-kleszczowy

dach zielonystropodachstropodach odpowietrzanystropodach odwróconystropodach pełnystropodach wentylowany
Udostępnij:
Stropodach
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022