Długość zakładu wiązek prętów zbrojeniowych
Długość zakładu wiązek prętów zbrojeniowych

Długość zakładu wiązek prętów zbrojeniowych

Ogólne wymagania łączenia wiązek prętów na zakład zawarto w normie PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, zgodnie z którą długość zakładu wiązek prętów zbrojeniowych należy obliczać podobnie, jak w przypadku pojedynczych prętów stosując zastępczą średnicę pręta:

\[
l_0 = α_1⋅α_2⋅α_3⋅α_5⋅α_6⋅l_{b,rqd}
\]

lecz nie mniej niż:

\[
l_{0,min} = max[0,3⋅α_6⋅l_{b,rqd} \quad ; \quad 15φ_n \quad ; \quad 200 mm]
\]

gdzie:

\[
ϕ_{n} =ϕ⋅ \sqrt{n_b}, \quad lecz \quad nie \quad więcej \quad niż \quad 55 \quad mm.
\]

w którym nb stanowi liczbą prętów składających się w wiązkę ograniczaną do:

  • nb ≤ 4, dla pionowych prętów ściskanych oraz w przypadku prętów połączonych na zakład,
  • nb ≤ 3, w pozostałych przypadkach.

Ponadto:

  • w przypadku wiązek prętów składających się z dwóch prętów o średnicy zastępczej mniejszej niż 32 mm dopuszcza się łączenie prętów na zakład bez stopniowania poszczególnych prętów. W takiej sytuacji l0 należy wyznaczać stosując średnicę zastępczą pręta ϕn,
  • dla wiązek prętów składających się z dwóch lub trzech prętów o średnicy zastępczej większej bądź równej 32 mm, zalecane jest stosowanie przesunięć poszczególnych prętów o długość nie mniejszą niż 1,3l0 zgodnie z poniższym rysunkiem. Długość l0 należy określić na podstawie jednego pręta wiązki.
Długość zakładu wiązek prętów zbrojeniowych
Rozciągane połączenie na zakład według normy [1]: 1,2,3 – wiązka prętów, 4 – pręt łączący.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-20.png

UWAGA: Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie, nie należy stosować w jednym przekroju na długości zakładu więcej niż cztery pręty. Ponadto w przypadku wiązek składających się z więcej niż cztery pręty nie dopuszcza się łączenia prętów na zakład.


Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


Zobacz też:

Wiązki prętów zbrojeniowych

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

BudownictwoDługość zakładu wiązek prętów zbrojeniowychkonstrukcje żelbetowe
Udostępnij:
Długość zakładu wiązek prętów zbrojeniowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022