Co powinno się znaleźć w umowie zawieranej z deweloperem?
unowa-z-deweloperem

Co powinno się znaleźć w umowie zawieranej z deweloperem?

Zakup mieszkania od dewelopera to proces, który wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Kupując takie mieszkanie, nabywca koniecznie powinien podpisać ze sprzedawcą stosowną umowę. Jedną z umów, jakie obowiązują w branży nieruchomości, jest umowa deweloperska, którą koniecznie powinien obejrzeć i sprawdzić dobry prawnik od nieruchomości – ale o tym nieco później.

Przeniesienie prawa własności

Czym tak właściwie jest wspomniana umowa deweloperska? Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowa deweloperska to dokument, na którego podstawie deweloper obowiązuje się do przeniesienia prawa własności do nieruchomości lub lokalu na nabywcę – po ukończeniu budowy. Nabywca odpowiednio wcześnie musi zapłacić sprzedawcy określoną kwotę.

Innymi słowy, umowa deweloperska jest to zobowiązanie, jakie zawierane jest pomiędzy potencjalnym nabywcą, który jest zainteresowany zakupem danej nieruchomości a deweloperem. Umowa ta zabezpiecza obie strony transakcji i w dużej mierze chroni samego klienta. Inwestor z kolei zobligowany jest do tego, by wybudować daną inwestycję w planowanym terminie, po którym przeniesie prawa własności na klienta.

Bardzo ważne jest, aby taka umowa była opracowana w formie aktu notarialnego, bo inaczej nie będzie mieć mocy prawnej. W związku z powyższym, przed ostatecznym podpisaniem takiej umowy, warto zapewnić sobie dobre zaplecze prawnicze. Prawnik od nieruchomości może bowiem sprawdzić dokument pod kątem treści i wiarygodności.

Zapisy umowy deweloperskiej

Umowa zawierana pomiędzy nabywcą a deweloperem (klientem i sprzedawcą) zawiera wiele cennych informacji, z którymi warto się bliżej zapoznać. W razie niezrozumienia któregoś z zapisów można poprosić o wyjaśnienie – deweloper ma taki obowiązek.

W umowie między innymi znajdują się:

  • informacje dotyczące stron zawierających umowę tj. dewelopera i nabywcy;
  • szczegółowe informacje dotyczące inwestycji;
  • terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych;
  • dane na temat powierzchni oraz usytuowania przedsięwzięcia tj. przedmiot umowy;
  • cenę lokalu;
  • warunki płatności oraz informacje o rachunku powierniczym;
  • warunki odstąpienia od umowy;
  • i wiele więcej.

Umowa – wraz z prospektem informacyjnym, który jest integralną częścią procesu inwestycyjnego – powinna być kompletna i występować w przejrzystej i czytelnej formie. W związku z tym, by nie popełnić żadnych błędów i nie pominąć żadnych informacji, warto korzystać z pomocy prawnej.

Sprawdzanie umowy deweloperskiej (i dewelopera)

Podczas zakupu mieszkania, czy też innego lokalu, może występować wiele problemów prawnych. Nie da się ich zweryfikować podczas pobieżnych oględzin umowy. Niektórzy sprzedawcy mogą również okazać się mało wiarygodni, dlatego przed zawarciem umowy z deweloperem konieczne jest sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych przy zakupie lokalu. Analiza prawna umowy deweloperskiej pod okiem prawnika od nieruchomości pozwala zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami finansowymi. Prawnik może również zająć się innymi kwestiami w sprawie nieruchomości, np. udzielić porad prawnych dotyczących prostych i złożonych problemów dotyczących inwestycji mieszkaniowych (i nie tylko).


Autor: Jakub Al-Shaick


prawo własnościUmowa deweloperskazapisy umowy deweloperskiej
Udostępnij:
Co powinno się znaleźć w umowie zawieranej z deweloperem?
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022