Błędy podczas wykonywania stropów: deskowanie, zbrojenie, pielęgnacja
Błędy podczas wykonywania stropów

Błędy podczas wykonywania stropów

Nieprzestrzeganie technologii robót podczas wykonywania stropów wiąże się z błędami, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Sumienne wykonanie robót, zgodnie z technologią wykonania, dotyczy wszystkich stropów, bez względu na to czy wykonujemy monolityczny strop żelbetowy, gęstożebrowy czy prefabrykowany. Jakie zatem błędy popełnia się podczas wykonywania stropów? W niniejszym artykule poruszymy kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas wykonywania stropów.

Najczęstsze błędy podczas wykonywania stropów

1. Deskowanie stropu

Zbyt mała liczba podpór lub zbyt duży rozstaw może doprowadzić do nadmiernego ugięcia stropu podczas betonowania. Niekiedy może to być przyczyną całkowitego zniszczenia deskowania w trakcie betonowania. Ponadto niestarannie wykonane deskowanie może spowodować brak szczelności prowadząc do wypłynięcia betonu.

Liczba podpór, ich rodzaj oraz rozstaw zależą od rodzaju stropów i ich rozpiętości. W przypadku stropów gęstożebrowych i prefabrykowanych najczęściej technologię montażu określa producent, zaś w przypadku stropów monolitycznych projektant. Prawidłowe podparcie stropów to podstawowa, a zarazem najważniejsza czynność, gdyż pozwala na zminimalizowanie ugięć powstałych podczas wykonywania stropów. Ponadto obecność podpór jest niezbędna do chwili uzyskania pełnej wytrzymałości stropu.

2. Nieoczyszczenie deskowania

Nieoczyszczenie deskowania z prętów i ścinków drutu wiązałkowego psuje nie tylko efekt wizualny rozdeskowanego stropu, ale stanowi również miejsca narażone na powstanie ognisk korozji.

Przed przystąpieniem do betonowania należy starannie oczyścić deskowanie z pozostałości prętów, drutu wiązałkowego czy innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia prac, takich jak np. kawałki desek.

3. Brak dystansów

Błąd dotyczy stropów monolitycznych, w których siatkę dolną zbrojenia układa się na deskowaniu. Zbyt mała ilość podkładek dystansowych, a co gorsza ich całkowity brak, powoduje, że pręty zbrojeniowe nie są otulone betonem. W konsekwencji zbrojenie dolne płyty nie będzie spełniać swojego zadania.

4. Niewłaściwe wykonanie zbrojenia

Niestosowanie się do dokumentacji projektowej prowadzi do niewłaściwego wykonania zbrojenia. Może się to wiązać np. ze zbyt dużym rozstawem pomiędzy prętami zbrojeniowymi, co prowadzi do zbyt małej ilości zbrojenia. Błędów związanych z wykonaniem zbrojenia może być znacznie więcej, np. zbyt mała średnica prętów, za mały zakład prętów łączonych, nieodpowiednia klasa stali, nieoczyszczenie stali przed betonowaniem z błota smarów i innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność do betonu. Konsekwencje ww. błędów mogą być różne poprzez awarię aż po całkowite zniszczenie stropów.

Poza wspomnianymi błędami istotne jest również odpowiednie połączenie poszczególnych prętów zbrojeniowych poprzez połączenie drutem wiązałkowym. Nieodpowiednio połączone pręty w trakcie betonowania mogą się przemieszczać.

5. Brak lub zły rozstaw żeber rozdzielczych w stropach gęstożebrowych

Nieodpowiedni rozstaw żeber rozdzielczych bądź ich całkowity brak może skutkować klawiszowaniem stropu, powstałym w wyniku ugięcia pojedynczych belek. Zjawisko to można rozpoznać przez pojawienie się na powierzchni stropu gęstożebrowego charakterystycznych pęknięć przebiegających wzdłuż belek.

Żebra rozdzielcze to prostopadłe do belek stropowych belki, których głównym zadaniem jest rozłożenie obciążenia na belki sąsiednie, zmniejszając tym samych ich ugięcie.

Innym błędem popełnianym podczas wykonywania stropów gęstożebrowych jest pominięcie dodatkowych wzmocnień pod planowanymi ścianami działowymi. Wzmocnienie polega na zastosowaniu dodatkowych żeber rozdzielczych (jeśli ściana przebiega prostopadle do belek stropowych) lub dodatkowych belek (jeśli ściana przebiega równolegle do belki stropowej).

6. Brak zagęszczenia mieszanki betonowej

Pominięcie zagęszczenia mieszanki betonowej może doprowadzić do nieodpowiedniego wypełnienia szalunku oraz otulenia prętów zbrojeniowych tworząc na powierzchni betonu tzw. „raki”. Wibrowanie to proces, którego nie należy pomijać, jednak nieodpowiednie wibrowanie betonu (zbyt długie) prowadzi do segregacji składniki mieszanki, powodując opadnięcie żwiru na spód betonowanego elementu.

7. Brak pielęgnacji betonu

Nieodpowiednia pielęgnacja lub jej całkowity brak powoduje zmniejszenie trwałości betonu, brak ochrony przed zamarzaniem, a także odpowiedniej wytrzymałości powierzchniowej.

Pielęgnacja betonu to prace, które wspomagają przebieg wiązania i twardnienia cementu. Proces pielęgnacji polega na zapewnieniu właściwej temperatury (w szczególności w okresie obniżonych temperatur poprzez przykrycie) oraz wilgoci betonu.

8. Zbyt wczesny demontaż podpór

Zbyt szybki demontaż podpór przed uzyskaniem pełnej wytrzymałości projektowej stropu może doprowadzić do pojawienia się zarysowań. Istotne jest więc przestrzeganie czasu podparcia dojrzewającego betonu, aby uniknąć pęknięć i zarysowań.

9. Zbyt małe oparcie elementów prefabrykowanych

Za małe oparcie prefabrykowanych płyt, żeber stropów gęstożebrowych może decydować o bezpieczeństwie związanym z eksploatacją stropu.

10. Inne błędy związane z betonowaniem

  • Przygotowanie elementów do betonowania – dotyczy w szczególności stropów prefabrykowanych, w których przed betonowaniem (wykonywaniem warstwy nadbetonu) pomija się zwilżenie wodą. Przez co woda z mieszanki betonowej wchłaniana jest np. przez pustaki stropu gęstożebrowego. Przygotowanie elementów do betonowania wiąże się również z zadeklowaniem pustaków skrajnych bądź końców płyt kanałowych. Mieszanka betonowa może wpływać w pustaki bądź płyty znacznie zwiększając ich ciężar.
  • Zamówienie bądź wykonanie betonu o niżej klasie niż założono w projekcie.
  • Zmiana konsystencji betonu poprzez dolewanie wody. Zmiana konsystencji zmienia wskaźnik wodno-cementowy prowadząc do zmiany końcowej wytrzymałości betonu.

Zobacz też

Porównanie ceramiki budowlanej

Stropodach

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Pielęgnacja betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Błędy podczas wykonywania stropów
Udostępnij:
Błędy podczas wykonywania stropów
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022