Badanie ciągłości pali - metody i zastosowanie
Badanie ciągłości pali

Badanie ciągłości pali

Badanie ciągłości pali należy do podstawowych badań nieniszczących stosowanych w celu sprawdzenia jakości wykonanych pali. Podczas badania zachodzi zjawisko rozchodzenia i odbicia fal w ośrodkach ciągłych na całej długości pala, co pozwala na określenie np. długości pala czy zmianę przekroju.

Badanie ciągłości pali – metody badań

W zależności od rodzaju użytych urządzeń, badanie ciągłości pali można wykonać następującymi metodami:

 • SIT (Sonic Integrity Test),
 • PIT (Pile Integrity Testing),
 • PET (Pile Echo Tester).

Badanie odbywa się poprzez wzbudzenie fali poprzez lekkie uderzenie skalibrowanym młotkiem z końcówką z utwardzonej żywicy. W wyniku uderzenia dochodzi do rozchodzenia się fal wzdłuż trzonu pala. Aparatura rejestruje fale w postaci funkcji czasu, na podstawie czego można wyznaczyć długość pala. W przypadku niezgodności znajdujących się w strukturze pala, fala odbija się i rejestruje sygnał znacznie wcześniej niż z podstawy pala.

Na podstawie czasu (t) powrotu fali odczytanego z detektora można wyznaczyć długość (L) pala z poniższego wzoru:

\[
L_p = \frac {(t \cdot V_b)}{2}
\]

gdzie:
t – czas powrotu fali,
Vb – prędkość fali w betonie pala.

Badanie ciągłości pali pozwala na ocenę:

 • długość pala,
 • zmianę średnicy pala,
 • pęknięć znajdujących się w strukturze pala,
 • defekty materiału pala.

Zalety:

 • szybkość wykonania badań – wykonanie badań nie wpływa na czas realizacji dalszych prac, a w razie konieczności można wykonać ponowne badanie,
 • łatwość wykonania badań,
 • brak dodatkowych konstrukcji, takich jak w przypadku innych metod badawczych, np. badań dynamicznych,
 • niska cena w przeciwieństwie do pozostałych metod.

Wady:

 • brak możliwości wykrycia małych defektów pala,
 • rejestracja danych zależy od sposobu przyłożenia czujnika oraz uderzenia młotkiem,
 • wyniki opracowywane są na podstawie danych materiałowych, z których wykonano pale oraz danych takich jak długość pala na podstawie metryki.

Zobacz też:

Metryka pala

Rodzaje fundamentów bezpośrednich

Jet-grouting – metoda stabilizacji podłoża

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Badanie ciągłości pali
Udostępnij:
Badanie ciągłości pali
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022