Ściany szczelinowe - technologia i zalety | Poradnik Inżyniera
Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe – technologia wykonania

Ściany szczelinowe to konstrukcje polegające na wykonaniu żelbetowej ściany w wykopanej w gruncie szczelinie. Proces wykonania wykopu odbywa się w towarzystwie zawiesiny bentonitowej, której głównym zadaniem jest zapewnienie stateczności drążonego otworu. Ściany szczelinowe mogą być wykorzystywane jako obudowy podczas wykonywania posadowienia obiektu budowlanego w trakcie wykonywania głębokich wykopów bądź też jako docelowe konstrukcje.

Uwaga: W zależności od warunków gruntowych ściany szczelinowe można wykonać na głębokość przekraczającą 50 m. Ich grubość wynosi najczęściej od 60 do 80 cm, jeśli zachodzi taka potrzeba można również wykonać ściany szczelinowe o większej grubości np. 100 lub 120 cm.

Ściany szczelinowe – technologia wykonania

 1. Wykonanie ścian szczelinowych należy rozpocząć od wykonania murków prowadzących, czyli betonowych elementów odpowiedzialnych za geometryczne usytuowanie ściany szczelinowej. Pełnią funkcję ograniczającą, uniemożliwiającą odchylenie chwytaka w pierwszej fazie wykonania wykopu, a także zabezpieczającą wykop w przypowierzchniowej części.
 2. Kolejny etap wiąże się z wykonaniem wykopu pod osłoną zawiesiny bentonitowej zabezpieczającej wykop przed osuwaniem się gruntu.
 3. Po wykonaniu wykopu na projektowaną głębokość przychodzi czas na montaż zbrojenia. Zbrojenie (kosze zbrojeniowe) wprowadza się do szczeliny wypełnionej zawiesiną bentonitową na określoną głębokość. Prefabrykowane kosze zbrojeniowe przeznaczone do ścian szczelinowych wykonuje się w taki sposób, aby zapewnić swobodny przepływ betonu oraz centralny montaż zbrojenia w wykopie.
 4. Następnym etapem po montażu zbrojenia jest betonowanie wykonanej sekcji. Betonowanie ścian szczelinowych odbywa się metodą betonowania podwodnego tzw. metodą contractor. Beton wprowadza się do na dno wykopu przez wcześniej umieszczone leje rurowe wyposażone w tzw. korek pełniący funkcję ochronną przed wymieszaniem się betonu z zawiesiną bentonitową (korek zostaje usunięty pod wpływem ciężaru pompowanego betonu). Wraz ze wzrostem poziomu betonu zawiesina bentonitowa jest odpompowywana. Każdą z betonowanych sekcji należy wykonać w jednym nieprzerwanym procesie.
 5. Po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości można rozpocząć wykonanie wykopu.

Uwaga: podczas wykonywania ścian szczelinowych nie można zapomnieć o kontroli jakości, którą należy przeprowadzać w każdej fazie wykonywania ściany szczelinowej. Do kontroli jakości należy sprawdzenie parametrów, takich jak: pionowość, głębokość wykonanego wykopu, jakość i ilość zawiesiny bentonitowej, sposób umieszczenia koszy zbrojeniowych, jakość betonu oraz wypełnienie szczeliny betonem.

Metody zabezpieczenia stateczności ściany szczelinowej

Wykonanie ścian szczelinowych wiąże się również z dodatkowymi zabezpieczeniami zapewniającymi ich stateczność podczas wykonywania wykopu. W celu zabezpieczenia stateczności ścian szczelinowych można zastosować następujące metody:

 • wykonanie wspornikowej ściany – w tym przypadku stateczność zapewniona jest poprzez częściowe zagłębienie ściany poniżej poziomu projektowanego dna wykopu,
 • zakotwienie ściany poprzez stosowanie iniekcyjnych kotwi gruntowych,
 • wykonanie rozparcia za pomocą stalowych konstrukcji mocowanymi pomiędzy ścianami czy też o płytę fundamentową.

Zalety ścian szczelinowych

Do głównych zalet ścian szczelinowych można zaliczyć:

 • duża nośność pionowa, a także wysoka sztywność na zginanie,
 • szczelność obudowy,
 • pełnienie zarówno funkcji tymczasowej obudowy, jak i docelowej konstrukcji,
 • brak drgań podczas ich wykonania,
 • głębokość wykonania sięgająca więcej niż 50 m (w zależności od warunków gruntowych),
 • możliwość wykonania w sąsiedztwie istniejących budynków.

Zobacz też:

Zakres badań geotechnicznych

Kategorie geotechniczne

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Zabezpieczenie wykopów

Ściany szczelinowe
Udostępnij:
Ściany szczelinowe – technologia wykonania
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022