Odbiór zbrojenia przed betonowaniem: kontrola i wymagania
Odbiór zbrojenia przed betonowaniem

Odbiór zbrojenia przed betonowaniem

Odbiór zbrojenia przed betonowaniem powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowany w Dzienniku Budowy. Odbiór zbrojenia polega na kontroli w zakresie wykonania i montażu zbrojenia w celu sprawdzenia gotowości do betonowania. Kontroli podlega zarówno jakość zbrojenia w miejscu wbudowania, jak i również ułożenie zbrojenia w deskowaniu.

Odbiór zbrojenia przed betonowaniem – na co zwrócić uwagę?

Podczas odbioru zbrojenia przed betonowaniem należy sprawdzić:

  • zgodność wykonania z projektem tzn.: weryfikacja wymiarów pod względem gabarytów, ilości, średnicy, a także wymiary zbrojenia łączącego, rozstaw prętów zbrojenia głównego, rozstaw strzemion, dokładność wykonania odgięć, wykonanie zakładów,
  • stan zamontowanego zbrojenia – kontroli podlega korozja, zabrudzenia, ale również odkształcenia zbrojenia,
  • jakość wykonanych połączeń w przypadku prętów łączonych za pomocą drutu, spawania, zgrzewania.

Kontroli polega również usytuowanie zbrojenia w deskowaniu, a w tym:

  • pomiar grubości otuliny zapewniony przez wkładki dystansowe (kontroli podlega także rozstaw i jakość mocowania wkładek),
  • montaż elementów zapewniających stabilizację zbrojenia zabezpieczających przed przemieszczaniem zbrojenia podczas betonowania, do takich elementów należą np. tzw. kobyłki zbrojeniowe stosowane w przypadku zbrojenia górnego płyty.

Dopuszczalne odchyłki wykonanego zbrojenia

Podczas wykonywania zbrojenia dopuszcza się następujące odchylenia zbrojenia [1]:

Wymiar tolerowany zbrojeniaDopuszczalna wartość odchyłki od wymiaru nominalnego
Długość siatek i szkieletów∓ 10 mm
Położenie odgięcia prętów∓ 2 d
Grubość otuliny+ 10 mm / – 0 mm
Położenie podłużnych połączeń prętów∓ 25 mm
Szerokość siatek oraz szerokość i wysokość szkieletów: w przypadku pręta o średnicy  d ≤ 20 mm∓ 10 mm
Szerokość siatek oraz szerokość i wysokość szkieletów: w przypadku pręta o średnicy d > 20 mm∓ 0,5 d

W przypadku, gdy poza wpisem do Dziennika Budowy sporządza się protokół odbioru to powinny się w nim znajdować informacje dotyczące nazwy elementu oraz oznaczenia zbrojenia wraz z rysunkami roboczymi. Ponadto w protokole należy zamieścić informację na temat ewentualnych odstępstw od projektu wraz z informacją o usunięciu wad oraz usterek. Podsumowaniem protokołu jest zezwolenie do betonowania.


Literatura:

[1] Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P., “Technologia robót budowlanych”, Warszawa 2010.

Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Odbiór zbrojenia przed betonowaniem
Udostępnij:
Odbiór zbrojenia przed betonowaniem
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022