Ochrona antykorozyjna betonu

Ochrona antykorozyjna betonu

Korozja betonu inżynieryjnych obiektów mostowych jest głównie spowodowana obecnością wody, która jest elektrolitem. Woda jest niezbędna, aby zachodziły reakcje chemiczne między związkami chemicznymi zawartymi w betonie, które z kolei prowadzą do korozji. Woda z opadów atmosferycznych lub pochodząca z topnienia śniegu i lodu zawiera rozpuszczone związki chemiczne, takie jak różne sole i tlenki pochodzące ze spalania surowców i emisji przemysłowej (głównie związki siarki i azotu). Tlenki, które wchodzą w kontakt z wodą, tworzą kwasy. Kwasy i niektóre sole reagują chemicznie z materiałami budowlanymi, uszkadzając ich strukturę. Nawet czysta woda może rozpuszczać niektóre składniki chemiczne i wypłukiwać je z materiału budowlanego. Takie uszkodzenie materiału jest określane jako korozja.

Czynniki sprzyjające korozji

Na szybkość korozji materiałów wpływa wiele czynników takich jak:

  • długotrwałe zawilgocenie materiału,
  • skład chemiczny materiału, w tym obecność łatwo rozpuszczalnych związków,
  • skład agresywnych czynników środowiskowych, takich jak zanieczyszczenia w wodzie opadowej,
  • nasiąkliwości i porowatości materiału oraz jego zdolności do przewodzenia wody,
  • wpływ obecnych w materiale domieszek na powstanie lokalnych ogniw galwanicznych.

Korozja jest procesem, który powoduje poważne uszkodzenia i straty w różnych branżach gospodarki. Elementy budowlane zniszczone przez korozję muszą zostać naprawione lub wymienione na nowe. W przypadku konstrukcji mostowych i innych obiektów budowlanych, możemy zapobiegać korozji poprzez zastosowanie ochronnych środków, takich jak: powłoki ochronne, zastosowanie odpornych na korozję materiałów i utrzymywanie dobrej jakości środowiska wokół konstrukcji.

Na czym polega ochrona konstrukcji?

Ochrona konstrukcyjna to dążenie do zaprojektowania i wykonania budowli tak, aby samej konstrukcji nie niszczyła korozja. W praktyce oznacza to odprowadzanie wody z elementów konstrukcyjnych oraz stosowanie osłon, chroniących elementy konstrukcji przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Obecnie, w budownictwie mostowym, elementy osłonowe nie są już tak powszechnie stosowane.

Ochrona materiałowa

Ochrona materiałowa polega na wybieraniu trwałych i odpornych na zewnętrzne czynniki materiałów, które nie ulegają korozji. Są to na przykład stale nierdzewne, betony wodoszczelne, czy też polimerowe kompozyty. Te materiały są odporne na korozję, a przy tym są materiałami szczelnymi. Oznacza to, że materiały są odporne na wnikanie wody, gazów i innych rozpuszczalników.

Ochrona powłokowa

Ochrona powłokowa polega na pokryciu elementów konstrukcyjnych specjalnymi powłokami ochronnymi, takimi jak powłoki malarskie czy wyprawy, które oddzielają materiał konstrukcyjny od negatywnych czynników środowiskowych.


Literatura:

[1] K. Germaniuk, Powłoki ochronne na mostach żelbetowych – oczekiwania i rzeczywistość, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna, Międzyzroje 2011.
[2] Germaniuk K.: Izolacje przeciwwodne i systemy odwodnienia w mostach, Seminarium Szkoleniowe: Izolacje przeciwwodne i systemy odwodnienia w mostach, Zakład Mostów Politechniki Warszawskiej, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU, Warszawa 2010.


Zobacz też:

Rodzaje powłok ochronnych na betonie

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Obliczenie zapotrzebowania na farbę – poradnik

Zabezpieczenia antykorozyjne – w pigułce

Stopnie przygotowania podłoży stalowych


Obraz lens_sekai_no_hikari z Pixabay
Udostępnij:
Ochrona antykorozyjna betonu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022