Nośność słupów zespolonych ściskanych osiowo
Nośność słupów zespolonych ściskanych osiowo

Nośność słupów zespolonych ściskanych osiowo

Zgodnie z normą PN-EN 1994-1-1 nośność słupów zespolonych ściskanych osiowo oblicza się według następujących wzorów:

\[
\frac {N_{Ed}}{\chi N_{pl,Rd}} ≤ 1,0
\]

gdzie:

 • NEd – obliczeniowa siła ściskająca
 • Npl,Rd – obliczeniowa nośność plastyczna na ściskanie siłą normalną przekroju zespolonego,
 • χ – współczynnik wyboczeniowy, uzależniony od smukłości względnej:
\[
\lambda = \sqrt {\frac {N_{pl,Rk}}{N_{cr}}}
\]

gdzie:

 • Npl,Rk charakterystyczna nośność plastyczna na ściskanie,
 • Ncr – sprężysta siła krytyczna miarodajnej postaci wyboczenia giętnego uwzględniająca efektywną sztywność giętną słupa (EI)eff.

W celu określenia smukłości względnej i krytycznej siły wyboczenia sprężystego
należy wokreślić wartość charakterystycznej sztywności giętnej (EI)eff poprzecznego przekroju zespolonego, którą oblicza się ze wzoru:

\[
(EI)_{eff} = E_a I_a + E_s I_s + K_c E_{cm} I_c
\]

gdzie:

 • Ia, Ic, Is – momenty bezwładności przekroju stalowego, niezarysowanego przekroju betonowego i stali zbrojenia w rozpatrywanej płaszczyźnie zginaniam
 • Kc – współczynnik przeprawkowy wynoszący Kc = 0,6

W obliczeniach należy uwzględnić wpływ efektów długotrwałych na efektywną
sprężystą sztywność giętną. W związku z powyższym moduł sprężystości betonu Ecm redukuje się do wartości Ec,eff według wzoru:

\[
E_{c,eff} =E_{cm} \frac{1}{1+(N_{G,Ed}/N_{Ed}) φ_t}
\]

gdzie:

 • φt – współczynnik pełzania,
 • NEd – obliczeniowa siła ściskająca,
 • NG,Ed – stała część siły normalnej.

Literatura:

[1] PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] A.Biegus “Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według Eurokodu 4“.


Zobacz też:

Nośność przekrojów ściskanych

Imperfekcje globalne i lokalne

Udostępnij:
Nośność słupów zespolonych ściskanych osiowo
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022