Wymagania konstrukcyjne płyt zespolonych
Wymagania konstrukcyjne płyt zespolonych

Wymagania konstrukcyjne płyt zespolonych

Wymagania konstrukcyjne płyt zespolonych z blachami profilowanymi zawarto w normie PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych, zgodnie z którą:

 • Łączna grubość płyt zespolonych h nie powinna być mniejsza niż 80 mm przy czym grubość warstwy betonu hc powyżej górną płaszczyzną żeber (blachy profilowej) nie może być mniejsza niż 40 mm (rys.1),
Wymagania konstrukcyjne płyt zespolonych
rys.1. Płyta zespolona z blachą profilowaną z przetłoczeniami [2].
 • W przypadku zespolenia płyty z belką lub gdy płyta pod względem konstrukcyjnym pełni funkcję tarczy stężającej, to łączna jej grubość h nie powinna być mniejsza niż 90 mm przy czym grubość warstwy betonu hc powyżej górną płaszczyzną żeber (blachy profilowej) nie może być mniejsza niż 50 mm,
 • Zbrojenie poprzeczne i podłużne płyty zespolonej należy umieszczać w obrębie grubości betonu hc. Pole przekroju zbrojenia umieszonego powyżej górną płaszczyzną żeber powinno być nie mniejsze niż 80 mm2/m w dwóch kierunkach,
 • Odstęp prętów zbrojeniowych nie powinien być większy niż:
\[
s = min (2h \quad ; \quad 350 mm)
\]
 • Długość oparcia płyt zespolonych powinna zapewniać trwałe połączenie, tak by nie doszło do zniszczenia w miejscu docisku. Według wytycznych zawartych w normie PN-EN 1994-1-1, długość oparcia płyty zespolonej lbs i lbc nie powinna być mniejsza niż:
  • w przypadku płyty zespolonej opartej na betonie bądź stali:
   • lbc = 75 mm,
   • lbs = 50 mm.
  • w przypadku płyty zespolonej opartej na innych materiałach:
   • lbc = 100 mm,
   • lbs = 70 mm.
Wymagania konstrukcyjne płyt zespolonych
rys. 2, Minimalne długości oparcia płyt [2].

Literatura:

[1] PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[2] A.Biegus “Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według Eurokodu 4„.


Zobacz też:

Nośność przekrojów ściskanych

Imperfekcje globalne i lokalne

Klasy przekroju stalowego

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Udostępnij:
Wymagania konstrukcyjne płyt zespolonych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022