Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie wg. PN-EN 1992-1-1
Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie

Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie

Zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1 graniczna szerokość rys wmax w zależności od klasy ekspozycji bez dodatkowych wymagań wynosi:

Klasa

ekspozycji

Elementy zbrojone i sprężone

z cięgnami bez przyczepności

Elementy sprężone cięgnami

z przyczepnością

Prawie stała kombinacja obciążeń

Częsta kombinacja obciążeń

XO, XC1

0,4 1)

0,2

XC2, XC3, XC4

0,3

0,2 2)

XD1,XD2, XS1,

XS2, XS3

Dekompresja

Uwaga 1: Dla klas ekspozycji XO i XC1 szerokość rys nie wpływa na trwałość, a ograniczenia nałożono w celu

zapewnienia akceptowalnego wyglądu. Jeżeli nie stawia się wymagań dotyczących wyglądu, to ograniczenia

te można złagodzić.

Uwaga 2: Dla tych klas ekspozycji dodatkowo należy sprawdzić warunek dekompresji przy quasi-stałej kombinacji

obciążeń.

W przypadku braku dodatkowych wymagań (np. wodoszczelności) dopuszcza się założenie obliczeniowych szerokości rys do wartości wmax przedstawionych w powyższej tabeli. Założenia te należą jednak do wymagań dostatecznych z uwagi na wygląd oraz trwałość elementów żelbetowych. W obszarach rozciąganych norma przewiduje stosowanie zbrojenia charakteryzującego się odpowiednią przyczepnością do betonu, którego ilość nie może być mniejsza niż minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie, które można wyznaczyć z poniższego równania:

\[
A_{s,min} = \frac {k_c \cdot k \cdot f_{ct,eff} \cdot A_{ct}}{σ_s}
\]

gdzie:

 • σs – naprężenie w zbrojeniu rozciąganym przy założeniach, że przekrój jest zarysowany,
 • fct,eff – efektywna wartość średniej wytrzymałości betonu na rozciąganie w chwili spodziewanego zarysowania,
 • k współczynnik zależny od wpływu nierównomiernych, samorównoważących się naprężeń prowadzących do zmniejszenia odkształceń wymuszonych:
  • dla środników o wysokości h ≤ 300 mm oraz półek o szerokości mniejszej niż 300 mm współczynnik k=1,0,
  • dla środników o wysokości h ≥ 800 mm oraz półek o szerokości większej niż 800 mm współczynnik k=0,65 (wartości pośrednie można interpolować),
 • kc współczynnik zależny od rozkładu naprężeń w przekroju w chwili przed zarysowaniem oraz od zmiany ramienia sił wewnętrznych:
  • przy czystym rozciąganiu współczynnik kc​=1,0,
  • przy zginaniu bądź jednoczesnym zginaniu z działaniem siły podłużnej wartość współczynnika kc należy wyznaczyć w zależności od rodzaju przekroju.

Wyznaczenie wartości współczynnika kc

 • Wyznaczenie wartości współczynnika kc w przypadku przekrojów prostokątnych oraz środników przekrojów skrzynkowych i teowych:
\[
\begin{equation} k_c= min\begin {cases} 0,4 \cdot ( 1- \frac{σ_c}{k_1 \cdot \frac{h}{h^*} \cdot f_{ct,eff}} ) \\ {1,0} \end {cases} \label{9}\end{equation}
\]
 • Wartość współczynnika kc dla półek przekrojów skrzynkowych i teowych:
\[
\begin{equation} k_c= max\begin {cases} 0,9 \cdot \frac{F_{cr}}{A_{ct} \cdot f_{ct,eff}} \\ {0,5} \end {cases} \label{8}\end{equation}
\]

gdzie:

 • σc​ – średnie naprężenie w betonie w rozpatrywanej części przekroju:
\[
σ_c = \frac {N_{Ed}}{b\cdot h}
\] \[
\begin{equation} h*= min\begin {cases} h \\ {1,0 m} \end {cases} \label{11}\end{equation}
\]
 • k1 – współczynnik zależny od podłużnej siły NEd w stanie granicznym użytkowalności działającej na analizowaną część przekroju:
  • gdy NEd jest siłą ściskającą,to współczynnik k1 =1,5,
  • gdy NEd jest siłą rozciągającą, to współczynnik k1 = 2h*/3h​,
 • Fcr – bezwzględna wartość siły osiowej występującej w półce tuż przed zarysowaniem, powstałej w wyniku momentu rysującego.

Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Graniczna szerokość rys
Udostępnij:
Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
1
so-so
1
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022