Beton samozagęszczalny: cechy i zalety SSC, co to jest?
Beton samozagęszczalny

Beton samozagęszczalny

Beton samozagęszczalny (skrót SCC z ang. self-compacting concrete) to mieszanka betonowa charakteryzująca się specjalnymi właściwościami. Jak sama nazwa wskazuje, beton SSC posiada zdolność do samozagęszczenia, co pozwala na szczelne wypełnienie szalunków w przypadku elementów o gęstym zbrojeniu czy skomplikowanym kształcie. Do najważniejszych cech betonu SCC należy konsystencja (SV), lepkość (VS lub VF), ale również przepływalność (PL lub PJ).

Konsystencja

Konsystencja betonu jest to stopień płynności (ciekłości) mieszanki betonowej. Badanie konsystencji pozwala na sprawdzenie odkształceń mieszanki w przypadku działania obciążeń zewnętrznych lub pod wpływem ciężaru własnego. Stopień ciekłości mieszanki betonowej określa się według metody rozpływu stożka. W poniższej tabeli zestawiono klasy konsystencji mieszanki betonowej samozagęszczalnej:

Klasy konsystencji mieszanki betonowej metodą rozpływu stożka.

UWAGA: Powyższa klasyfikacja nie jest stosowana w przypadku betonów, których uziarnienie jest większe niż 40 mm.

Lepkość

Lepkość betonu to opór, jaki stawia rozpływająca się mieszanka betonowa. Pomiar lepkości można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wyznaczeniu czasu t500, który można określić podczas badania konsystencji betonu metodą rozpływu stożka. Czas t500 to czas mierzony od chwili podniesienia stożka aż do rozpływu mieszanki do średnicy 500 mm.

Metoda pomiaru lepkości z wykorzystaniem metody rozpływu stożka.

Inną metodą pomiaru lepkości betonu jest czas wypłynięcia mieszanki betonowej z V-lejka. Metoda pozwala na ocenę zarówno lepkości mieszanki betonowe,j jak i zdolności mieszanki do wypełnienia formy. Metody V-lejka nie stosuje się w przypadku, gdy uziarnienie kruszywa w mieszance betonowej przekracza 22,4 mm.

Metoda pomiaru lepkości metodą V-lejka

Przepływalność

Przepływalność, czyli zdolność przepływania mieszanki betonowej np. przez gęste zbrojenie bez utraty jednorodności konsystencji oraz blokowania się. Aby określić przepływalność mieszanki betonowej można skorzystać z dwóch metod: metoda L-pojemnika oraz J-pierścienia. Metoda z wykorzystaniem J-pierścienia znajduje zastosowanie w przypadku betonów, których uziarnienie jest nie większe niż 40 mm. Podczas wyznaczania przepływalności należy wziąć pod uwagę geometrię zbrojenia i najmniejszy możliwy przepływ umożliwiający wypełnienie deskowania.

Pomiar przepływalności mieszanki betonowej samosagęszczalnej.

Beton samozagęszczalny – zalety

Do najistotniejszych zalet wynikających ze stosowania betonu samozagęszczalnego można zaliczyć:

  • szerokie zastosowanie – zarówno jako beton towarowy, jak i w prefabrykacji,
  • samozagęszczalność – czyli brak konieczności wibrowania, co idzie w parze z redukcją hałasu podczas prowadzonych robót,
  • szybsze wykonywanie konstrukcji – brak konieczności wibrowania umożliwia szybsze wbudowywanie mieszanki betonowej,
  • zastosowania w przypadku konstrukcji posiadających gęste zbrojenie lub skomplikowany kształt,
  • dokładne wypełnienie szalunków przekłada się na wysoką jakość elementów (brak „raków”, pęcherzy itp.).

Zobacz też:

Fibrobeton

Konsystencja betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Wibrowanie betonu

Pielęgnacja betonu

Beton samozagęszczalny
Udostępnij:
Beton samozagęszczalny
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022