Komunikacja operatora żurawia z sygnalistą (hakowym)
sygnalista, hakowy, operator żurawia, żuraw

Komunikacja Zespołowa na budowie z perspektywy operatora żurawia samojezdnego

Podczas wykonywania robót budowlanych komunikacja w zespole jest kluczowym elementem, ponieważ wpływa na sprawny przebieg całego procesu realizacji. Na co warto zwrócić uwagę, aby praca postępowała płynnie? Przeczytaj, jak wygląda to z perspektywy operatora żurawia samojezdnego.

Jasne określenie ról i obowiązków

Na placu budowy zawsze dużo się dzieje. Ważne jest, aby każdy z pracowników miał jasno określone obowiązki. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnej dezorganizacji i znacznie usprawni przebieg robót.

Gdy operator żurawia samojezdnego przyjeżdża na miejsce realizacji, istotne, aby miał jasno przedstawiony plan działania. Osoba sterująca maszyną potrzebuje informacji dotyczących:

  • miejsca ustawienia,
  • rodzaju transportowanych materiałów,
  • człowieka pełniącego funkcję sygnalisty-hakowego.

Za każde z tych zadań odpowiedzialna może być zupełnie inna jednostka, dlatego warto wcześniej podzielić role pomiędzy pracowników. Wtedy proces komunikacji osoby obsługującej żurawia z Ekipą będzie przebiegał znacznie sprawniej.

Jak porozumiewają się między sobą hakowy i operator żurawia?

Podczas podnoszenia ciężkich ładunków istotna jest właściwa komunikacja pomiędzy operatorem żurawia samojezdnego a hakowym (lub sygnalistą). Razem wykonują bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego ich sposób porozumiewania się powinien być możliwie jak najprostszy.  Wyróżnia się komunikaty:

  1. Słowne – powinny być krótkie, bezpośrednie i zawierać pojedyncze słowa.
  2. Ręczne – ważne, aby były precyzyjne, łatwe i zrozumiałe.

Służą one do przekazywania instrukcji dotyczących wykonywanych manewrów. Poniżej przedstawiono najważniejsze znaki komunikowane przy pomocy rąk.

Tablice informacyjne i znaki bezpieczeństwa

Istotnym aspektem usprawniającym komunikację operatora żurawia z Ekipą, są również wszelkie elementy przestrzenne. Należą do nich na przykład znaki bezpieczeństwa oraz informacyjne.

Tablice umieszczone w strategicznych miejscach na placu budowy mogą zawierać wskazówki dotyczące aktualnych prac, harmonogramu, zasad ostrożności, numerów alarmowych oraz innych istotnych danych. Właściwe oznakowanie poszczególnych obszarów pozwala na uniknięcie potrzeby dopytywania o tym, jakie reguły obowiązują na danej strefie i na co należy zwracać szczególną uwagę.

Komunikacja zespołu na terenie robót budowlanych to ważny aspekt, który usprawnia, proces realizacji zadań. Aby przebiegała ona właściwie, konieczne jest zwrócenie uwagi na wyraźny podział obowiązków pomiędzy pracownikami oraz odpowiednie przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy.


Czynności zabronione z podnośnika koszowego

EHC Karol Zagajewski
EHC Kraków

hakowyoperator żurawiasygnalista
Udostępnij:
Komunikacja Zespołowa na budowie z perspektywy operatora żurawia samojezdnego
Napisane przez
Karol Zagajewski
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022