Bezpieczeństwo w robotach rozbiórkowych: zasady i przepisy
BHP przy robotach rozbiórkowych

BHP przy robotach rozbiórkowych

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych przedstawiono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, według którego:

§240. Wykonywanie robót rozbiórkowych – wymagania

 1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
 2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
 3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

§241. Warunki wykonywania robót rozbiórkowych

 1. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
 2. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

§242. Praca na niższych kondygnacjach w przypadku prac rozbiórkowych

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

§243. Usuwanie gruzu w trakcie robót rozbiórkowych

 1. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe.
 2. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

§244. Rozbiórka ścian przez podkopywanie i podcinanie

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

§245. Roboty rozbiórkowe przy użyciu maszyn zmechanizowanych

 1. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
 2. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

Zobacz też:

BHP podczas wykonywania robót ziemnych

Zabezpieczenie wykopów

BHP przy robotach rozbiórkowych
Udostępnij:
BHP przy robotach rozbiórkowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022