Prawo Prawo i finanse
Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wiąże się nieodłącznie z ponoszeniem odpowiedzialności prawnej na różnych płaszczyznach, tj. zawodowej, karnej, cywilnej, itp. Osoby pełniące tego rodzaju funkcje wykazywać się bowiem powinny nie tylko odpowiednim przygotowaniem zawodowym (potwierdzonym uzyskaniem odpowiednich uprawnień), ale także szczególną starannością wynikającą z …

Czytaj Więcej