Rozpiętość efektywna belek murowych
Rozpiętość efektywna belek murowych

Rozpiętość efektywna belek murowych

Rozpiętość efektywna belek murowych swobodnie podpartych oraz ciągłych należy określać zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1996-1-1.

Rozpiętość efektywna belek murowych wg. Eurokodu

Rozpiętość efektywną belek murowych w przypadku belek swobodnie podpartych bądź ciągłej belki (za wyjątkiem belek wysokich) przyjmuje się jako wartość minimalna:

  • odległość między osiami podpór,
  • odległość w świetle między podporami powiększona o wysokość efektywną przekroju d.
Rys. 1. Rozpiętość efektywna belki murowej swobodnie podpartej lub ciągłej.

W przypadku murowych ścian wspornikowych jako rozpiętość efektywną lef przyjmuje się wartość mniejszą z poniższych:

  • odległość między końcem wspornika a osią podparcia,
  • odległość między końcem wspornika a płaszczyzną czołową podparcia powiększona o połowę wysokości efektywnej przekroju d.
Rys. 2. Rozpiętość efektywna wspornika murowanego.

Przypadek wysokich belek murowych należy rozpatrzeć w inny sposób. Belki wysokie ścian bądź części ścian obciążonych pionowo (uwzględniając otwory) ma miejsce w przypadku, gdy stosunek wysokości ściany znajdującej się nad otworem do rozpiętości efektywnej otworu równy jest nie mniej niż 0,5. Zgodnie z normą rozpiętość efektywną belek wysokich można wyznaczyć według następującego wzoru:

\[
l_ef = 1,15 \cdot l_el
\]

gdzie:

  • lel – rozpiętość otworu w świetle wyznaczana zgodnie z poniższym rysunkiem:
Rozpiętość efektywna belek wysokich

Literatura:

[1] PN-EN 1996-1-1, Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
[2] PN-EN 1996-3, Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.


Zobacz też:

Silikaty – charakterystyka, wady i zalety

Pustak z wełną mineralną – dane techniczne

Zaprawa murarska ciepłochronna

Beton komórkowy – charakterystyka i zastosowanie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Udostępnij:
Rozpiętość efektywna belek murowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
3 reakcji
love
1
like
2
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022