Plan łożysk
Plan łożysk

Plan łożysk

Łożyska mostowe to elementy wyposażenia obiektu mostowego, dzięki którym możliwe jest zapewnienie swobody przemieszczeń oraz przekazanie obciążeń zgodnie z założeniami projektowymi. Ich prawidłowy montaż zapewnia plan łożysk, czyli układ łożyskowania danej konstrukcji. Co powinien zawierać plan łożysk? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu.

Plan łożysk według Eurokodu 3

Ogólne wymagania dotyczące sporządzenia planu łożysk zawarto w Eurokodzie 3, zgodnie z którym plan łożyskowania należy projektować w sposób umożliwiający na planowane przesunięcia konstrukcji przy możliwie jak najmniejszym oporem przy takich przesunięciach. Układ łożysk w danej konstrukcji należy rozpatrywać z projektem całej konstrukcji.

Plan łożysk powinien zawierać następujące informacje:

  • ogólny uproszczony układ mostu wraz ze wskazaniem planu łożysk,
  • szczegóły usytuowania łożysk takie jak. wnęki, zbrojenie,
  • czytelne informacje dotyczące rodzaju łożysk w każdym miejscu usytuowania,
  • tablicę ze szczegółowymi wymaganiami dla każdego łożyska,
  • szczegół ułożenia i zamocowania.

UWAGA: Szczegółowe informacje tj. siły i przesunięcia są niezbędne podczas składania zamówień łożysk.

Łożyska nie powinny być przewidywane do przenoszenia momentów od obrotu. W przypadku wystąpienia obrotu, konieczne jest zabezpieczenie łożyska bądź dostosowanie konstrukcji. Dla łożysk ograniczających obrót należy przeprowadzić analizę w celu sprawdzenia, że nie spowoduje to niekorzystnych efektów w łożysku.

Siły skierowane w górę mogą być bezpośrednią przyczyną nadmiernego zużycia łożysk. W związku z powyższym może być konieczne zastosowanie sprężania stanowiącego konieczną dodatkową siłę pionową.

Łożyska wraz z podporami należy projektować w sposób umożliwiający kontrolowanie, utrzymanie a nawet wymianę w okresie ich eksploatacji.


Literatura:

[1] PN-EN 1993-2:2010, Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 2: Mosty stalowe.


Zobacz też:

Klasy przekroju stalowego

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność


Udostępnij:
Plan łożysk
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022