Przepust drogowy - co to jest i jakie rury na przepusty wybrać
rury na przepust drogowy

Jakie rury na przepust drogowy? – porady specjalistów

Przepusty drogowe stanowią bardzo istotny element infrastruktury drogowej, który każdy zapewne widział, choć mógł nie zdawać sobie sprawy, że jest to właśnie przepust drogowy. Z powodu ich znaczenia ważne jest odpowiednie dobranie parametrów i materiału do budowy. Odpowiednie dobranie materiału i rodzaju przepustu zależy od obciążenia, jakie będzie działać na konstrukcję, co wynika z natężenia ruchu i rodzaju przepustu. Czym dokładniej jest przepust drogowy, jakie są jego rodzaje oraz jakie są rury na przepusty drogowe są do wyboru? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć te kwestie.

Czym są przepusty drogowe?

Przepusty drogowe są to konstrukcje o przekroju poprzecznym zamkniętym, stanowiące stały element wszelkiego rodzaju dróg lub nasypów budowlanych. Tak więc przepusty drogowe znajdziemy pod autostradami, drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi czy nawet pod drogami leśnymi. Zazwyczaj konstruowane są poprzecznie w stosunku do drogi, bezpośrednio pod nią.

Aby konstrukcja została uznana za przepust drogowy, jej wewnętrzna średnica musi wynosić nie mniej niż 60 cm. W przypadku przepustów o średnicy do 150 cm uznaje się, że stanowią one integralną część drogi, a ich stan jest sprawdzany podczas przeglądu stanu technicznego dróg. Natomiast przepusty drogowe o średnicy powyżej 150 cm traktowane są jako samodzielne obiekty inżynierskie i podlegają zasadom kontroli obiektów mostowych.

Przepusty drogowe muszą powstawać wszędzie, gdzie przeprowadzana jest trasa komunikacyjna nad budowaną kanalizacją, czy nad ciekami wodnymi jak strumienie i rzeczki. Doskonale sprawdzają się do tego, żeby woda opadowa lub z innych źródeł nie gromadziła się w rowach przydrożnych czy melioracyjnych i pozwalają one na jej efektywny spływ.

Zastosowanie przepustów drogowych pozwala również na przeprowadzenie szlaków wędrówek dziko żyjących zwierząt oraz przeprowadzenie różnego rodzaju instalacji technicznych czy urządzeń przez nasyp drogowy.

Rodzaje przepustów drogowych

Przepusty drogowe mogą być wykonane z różnych materiałów w zależności od ich rodzaju, długości i kształtu. Zazwyczaj elementy konstrukcyjne przepustu dostarczane są w formie prefabrykatów już gotowych do instalacji.

Budowa przepustów drogowych może być mocno zróżnicowana. Dostępne są przepusty drogowe w formie rur o zamkniętej budowie, jak i również otwarte dołem i wsparte na fundamentach, które to zazwyczaj mają kształt obniżonego albo wyniesionego łuku kołowego. Spośród przekrojów przepustów możemy wyróżnić rury kołowe, profile ramowe, rury eliptyczne pionowe i poziome oraz rury gardzielowe, które są poszerzone w dolnej części.

Rura na przepust – jaką wybrać?

Rury betonowe, rury na przepust drogowy

Wybór odpowiedniej rury na przepust jest uzależnione od warunków i przeznaczenia przepustu. Materiał powinien być dopasowany do rodzaju przepustu i ciężaru pojazdów poruszających się nad konstrukcją. Obecnie z powodzeniem na przepusty drogowe używa się rur z betonu, stali, polietylenu, polipropylenu czy blachy aluminiowej falistej.

Czym różnią się i charakteryzują poszczególne rury na przepust?

Rury na przepusty betonowe

Beton jest jednym z najbardziej uniwersalnych materiałów do stosowania w budownictwie. Nic więc dziwnego, że również rury przepustowe są z niego robione. Rury wykonane z betonu są bardzo odporne i trwałe, więc są w stanie funkcjonować przez kilkadziesiąt lat. Gruba ścianka takiej rury dodatkowo wzmacnia konstrukcję i zwiększa odporność na odkształcenia i ścieranie. Przeznaczone są zazwyczaj do przepustów, gdzie poruszają się ciężkie pojazdy.

Rury na przepusty drogowe stalowe

Rury przepustowe stalowe zazwyczaj są stosowane przy przepustach drogowych i kolejowych. Ważne jest, żeby wybrać materiał, który będzie odporny na korozję. Rury zrobione są ze stalowej blachy, która jest podatna na odkształcenia i ma stosunkowo małą sztywność, tak więc ważne jest zastosowanie zasypki inżynierskiej dla prawidłowego przenoszenia obciążeń. Rury stalowe dobrze nadają się przy modernizacji istniejących przepustów, jak i również w roli rur osłonowych dla kabli czy taśmociągów.

Rura na przepust drogowy z polipropylenu (PP)

Rury z tego tworzywa cechuje duża odporność na temperaturę, czynniki chemiczne i ścieranie. Rura z polipropylenu ma dwie ścianki – karbowaną i gładką, co nadaje jej wysoką sztywność obwodową. Ponadto można je bardzo łatwo łączyć ze sobą poprzez system fabrycznie uformowanych kielichów. Używane są na wszelkiego rodzaju mosty, mostki, wjazdy, przejścia dla małych zwierząt, do budowy kanalizacji sanitarnej oraz w miejscach, gdzie wraz z wodą zbierana jest duża ilość piasku i żwiru.

Rury przepustowe z polietylenu

Podobnie jak rury z polipropylenu cechuje je duża różnorodność rozwiązań, w jakich mogą być zastosowane. Również są odporne na temperaturę i korozję, sam materiał jest też wytrzymały i trwały. Rury są niezwykle lekkie, dzięki czemu ich montaż jest szybki i nie wymaga ciężkiego sprzętu. Tworzy się z nich przepusty melioracyjne, stosowane są jako przejścia dla zwierząt, przepusty kolejowe i drogowe oraz do naprawy istniejących przepustów.

Przepust drogowy – podsumowanie

Przepusty drogowe są niezbędnymi elementami korpusu drogowego. Stanowią one przejścia dla dzikich zwierząt z jednej strony na drugą, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze, jak i również mogą zapobiegać zbieraniu się wody w przydrożnych rowach.

Dlatego wybór wysokiej jakości rury na przepust, która spełnia odpowiednie wymagania, jest bardzo istotne. Materiał powinien być odporny na działające obciążenia oraz temperaturę, substancje chemiczne i warunki pogodowe.


Artykuł sponsorowany


Udostępnij:
Jakie rury na przepust drogowy? – porady specjalistów
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022