parcie mieszanki betonowej

Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej

Podstawowym kryterium podczas wyboru systemu deskowań (szalunków) jest wartość ciśnienia (p), czyli parcie mieszanki betonowej wyrażonej w kN/m2. Wartość ta zależy jednak od szeregu czynników, m.in. takich jak: rodzaj mieszanki betonowej, geometria betonowanych elementów, a także proces układania mieszanki betonowej. W związku z tym prawidłowe dobranie systemów deskowań stanowi bardzo indywidualną kwestę i należy ją rozpatrywać w zależności od rodzaju wykonywanej konstrukcji. Aby wyznaczyć wartość ciśnienia wywieranego przez mieszankę betonową należy skorzystać z zaleceń przedstawionych w normie PN-EN 12812 “Deskowanie – warunki wykonania i ogólne zasady projektowania”

Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej.

Do głównych czynników mających wpływ na wielkość parcia mieszanki betonowej w deskowaniu należą:

 • Rodzaj mieszanki betonowej:
  • receptura mieszanki betonowej,
  • rodzaj cementu,
  • dodatki i domieszki do betonu,
  • geometria, a także rozmiar ziaren kruszywa,
  • ciężar właściwy mieszanki,
  • konsystencja gotowej mieszanki,
  • temperatura mieszanki.
 • Rodzaj deskowań:
  • sztywność deskowań,
  • kąt, pod jakim nachylone jest deskowanie,
  • szczelność deskowań,
  • gładkość poszycia deskowań,
  • rozmiar betonowanych elementów, pole przekroju, a także kształt.
 • czynniki wynikające z procesu układania mieszanki betonowej:
  • czas układania mieszanki betonowej,
  • metoda układania mieszanki betonowej z uwzględnieniem ciągłości betonowania,
  • rodzaj stosowanych wibracji w zależności od użytych wibratorów (zewnętrzne lub też wgłębne),
  • głębokość wibrowania.

Literatura:

[1] PN-EN 12812 “Deskowanie – warunki wykonania i ogólne zasady projektowania”,
[2] Orłowski Z. “Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.


Zobacz też

Układanie mieszanki betonowej – betonowanie

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Dokument WZ betonu

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Rodzaje cementów

joffi Pixabay
parcie mieszanki betonowej
Udostępnij:
Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022