Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej
parcie mieszanki betonowej

Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej

Podstawowym kryterium podczas wyboru systemu deskowań (szalunków) jest wartość ciśnienia (p), czyli parcie mieszanki betonowej wyrażonej w kN/m2. Wartość ta zależy jednak od szeregu czynników, m.in. takich jak: rodzaj mieszanki betonowej, geometria betonowanych elementów, a także proces układania mieszanki betonowej. W związku z tym prawidłowe dobranie systemów deskowań stanowi bardzo indywidualną kwestę i należy ją rozpatrywać w zależności od rodzaju wykonywanej konstrukcji. Aby wyznaczyć wartość ciśnienia wywieranego przez mieszankę betonową należy skorzystać z zaleceń przedstawionych w normie PN-EN 12812 „Deskowanie – warunki wykonania i ogólne zasady projektowania”

Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej.

Do głównych czynników mających wpływ na wielkość parcia mieszanki betonowej w deskowaniu należą:

 • Rodzaj mieszanki betonowej:
  • receptura mieszanki betonowej,
  • rodzaj cementu,
  • dodatki i domieszki do betonu,
  • geometria, a także rozmiar ziaren kruszywa,
  • ciężar właściwy mieszanki,
  • konsystencja gotowej mieszanki,
  • temperatura mieszanki.
 • Rodzaj deskowań:
  • sztywność deskowań,
  • kąt, pod jakim nachylone jest deskowanie,
  • szczelność deskowań,
  • gładkość poszycia deskowań,
  • rozmiar betonowanych elementów, pole przekroju, a także kształt.
 • czynniki wynikające z procesu układania mieszanki betonowej:
  • czas układania mieszanki betonowej,
  • metoda układania mieszanki betonowej z uwzględnieniem ciągłości betonowania,
  • rodzaj stosowanych wibracji w zależności od użytych wibratorów (zewnętrzne lub też wgłębne),
  • głębokość wibrowania.

Literatura:

[1] PN-EN 12812 „Deskowanie – warunki wykonania i ogólne zasady projektowania”,
[2] Orłowski Z. „Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.


Zobacz też

Układanie mieszanki betonowej – betonowanie

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Dokument WZ betonu

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Rodzaje cementów

joffi Pixabay
parcie mieszanki betonowej
Udostępnij:
Czynniki wpływające na parcie mieszanki betonowej
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022