Bezpieczna obsługa podnośnika koszowego
Obsługa podnośnika koszowego

Bezpieczna obsługa podnośnika koszowego

Obsługa podnośnika koszowego wymaga stosowania zasad bezpieczeństwa. Warto pamiętać, aby podczas prowadzonych czynności zachować szczególną ostrożność. Ważna jest również wiedza o tym, kiedy należy zatrzymać działania maszyny. Dzięki temu unika się zagrożeń, które mogłyby narazić pracowników na szkody zdrowotne oraz finansowe.

Obsługa podnośnika koszowego

Sterowanie zwyżkami odbywa się tylko ze stanowisk sterowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługę podnośnika koszowego można powierzać wyłącznie osobom, które:

 • posiadają odpowiednie uprawnienia do sterowania maszyny,
 • mają co najmniej 18 lat,
 • są w pełni sił fizycznych i psychicznych,
 • mają wymagane pozwolenie na obsługę pojazdów mechanicznych.

Podczas trwania działań należy zagwarantować możliwość komunikacji z pracownikami przebywającymi w koszu. Prace przy podeście oraz jego obsługa i użycie przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i środków odurzających są zabronione. Dodatkowo jeżeli w pobliżu podnośnika koszowego wykonuje czynności większa ilość ludzi, należy wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za nadzór robót.

Czynności podczas których należy zachować szczególną ostrożność

Z powodu ryzyka upadku, ześlizgnięcia się lub przewrócenia należy zachować szczególną ostrożność podczas następujących czynności:

 • wchodzenia na pokrywy i powierzchnię ładunkową,
 • wsiadania i wysiadania z kabiny kierowcy,
 • wchodzenia i schodzenia z pomostu roboczego.

Podczas pracy podnośnikiem koszowym występuje również zagrożenie zgnieceniem, dlatego szczególną ostrożność należy zachować także podczas:

 • otwierania i zamykania drzwi i okien maszyny,
 • wysuwania i wsuwania wsporników,
 • opuszczania wysięgnika,
 • obracania ramienia,
 • rozkładania i składania drabinki pomostu roboczego,
 • otwierania i zamykania pokryw urządzeń opuszczania awaryjnego, klap podnośnika oraz listwy kolankowej pomostu roboczego.

Kiedy należy zatrzymać prace podnośnikiem

Przed uruchomieniem urządzenia należy skontrolować obszar wokół niego. Zabronione jest użycie podnośnika w otoczeniu zagrożonym wybuchem. Prace maszyną należy wykonywać tylko przy dobrym oświetleniu i widoczności. Podczas eksploatacji: podnośnik, pomost roboczy oraz system wysięgników, muszą znajdować się z dala od przeszkód, tak aby uniknąć zahaczenia.

Zdarzają się takie sytuacje, w których natychmiast należy przerwać eksploatację urządzenia. Oto one:

 • awaria urządzeń zabezpieczających,
 • błędne działanie (odbiegające od normy),
 • awaria lub usterki układu sterowania,
 • nagła utrata stabilności,
 • przesłonięcie widoczności,
 • zmęczenie lub spadek koncentracji osoby obsługującej,
 • silny wiatr (przekraczający 6 stopni w skali Beauforta),
 • nadciągająca burza.

Jeszcze przed wynajmem podnośnika koszowego, warto zapoznać się z warunkami jego obsługi. Dzięki przestrzeganiu powyższych zasad, zagrożenia wynikające z używania maszyny mogą zostać zredukowane do minimum.


Autor :
udźwig kosza w podnośniku

EHC Karol Zagajewski
EHC Kraków


Zobacz też:

Udźwig kosza – co powinieneś wiedzieć zanim zamówisz podnośnik koszowy?

Udostępnij:
<strong data-src=
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022