Kiedy ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej z OC sprawcy lub AC?
szkoda całkowita

Kiedy ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej z OC sprawcy lub AC?

Czym jest szkoda całkowita?

Mówimy o szkodzie całkowitej, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość rynkową bezpośrednio przed zdarzeniem lub jest zbliżony do tej wartości. W praktyce oznacza to, że ekonomicznie nieopłacalne jest przeprowadzenie naprawy, gdyż wartość pojazdu po naprawie nie zrekompensowałaby poniesionych kosztów. Szkoda całkowita jest orzekana w sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu po prostu nie jest możliwa do zrealizowania. 

Natomiast szkoda całkowita z AC orzekana jest, kiedy koszt naprawy pojazdu przekracza 70 procent jego wartości rynkowej. Wartość rynkowa pojazdu jest ustalana na podstawie jego ceny bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Przekroczenie progu 70 procent kosztów naprawy w stosunku do wartości pojazdu jest zatem kluczowym kryterium, które kwalifikuje uszkodzenie jako szkodę całkowitą. Jest to zasada mająca na celu ochronę ekonomiczną posiadacza polisy – naprawa pojazdu, którego koszty przewyższają 70 procent jego wartości, mogłaby nie być opłacalna i nie przywróciłaby mu pełnej użyteczności.

W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie równe wartości rynkowej pojazdu przed wypadkiem pomniejszone o wartość wraku. 

Jak ustalana jest wartość pojazdu?

Wartość pojazdu ustalana jest na podstawie analizy rynku lokalnego – bierze się pod uwagę średnie ceny podobnych modeli pojazdów o zbliżonym przebiegu, wieku i stanie technicznym. 

Ubezpieczyciele mogą korzystać z usług ekspertów lub rzeczoznawców samochodowych, aby dokładnie określić wartość pojazdu przed zdarzeniem. 

Szkoda częściowa – kontrast wobec szkody całkowitej

W przeciwieństwie do szkody całkowitej, mówimy o szkodzie częściowej, gdy koszt naprawy pojazdu jest niższy niż jego wartość rynkowa przed zdarzeniem. W takim przypadku ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy pojazdu, aby przywrócić go do stanu sprzed wypadku. Szkoda częściowa pozwala na odbudowę wartości pojazdu, co jest korzystne dla posiadacza.

Zaniżone odszkodowanie 

Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się osoby poszkodowane, jest zaniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela. W kontekście szkody całkowitej, czyli sytuacji, kiedy koszt naprawy pojazdu przekracza wartość samochodu przed zdarzeniem, zaniżenie odszkodowania może przyjmować dwie główne formy: zaniżona wycena wartości pojazdu przed szkodą oraz zawyżona wycena wartości wraku pojazdu. Obie te praktyki znacząco obniżają kwotę wypłacaną poszkodowanemu, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla właściciela samochodu.

Poszkodowani, którzy podejrzewają, że doszło do zaniżenia wartości odszkodowania, mogą złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jest także możliwość skorzystania z dopłaty do odszkodowania, którą proponują firmy odszkodowawcze.

Podsumowanie

Rozróżnienie między szkodą całkowitą a częściową ma istotne znaczenie zarówno dla procesu likwidacji szkody, jak i dla finalnej wysokości odszkodowania. Zrozumienie tych kategorii pozwala poszkodowanym lepiej nawigować w trudnych sytuacjach po wypadku oraz skuteczniej dochodzić swoich praw.

Udostępnij:
Kiedy ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej z OC sprawcy lub AC?
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022