Budowa
badania prądami wirowymi

Badania wizualne (VT)

Badania wizualne VT. Kto może przeprowadzić badania wizualne i jaki jest ich zakres? Co powinien zawierać protokół z przeprowadzenia badań wizualnych?

Budowa
pielęgnacja betonu, pielęgnacja zimą, pielęgnacja latem

Pielęgnacja betonu

Co to jest pielęgnacja betonu? Przed jakimi czynnikami powinno się chronić beton? Pielęgnacja betonu latem… Pielęgnacja betonu betonu zimą…

Budowa
zagęszczanie betonu

Wibrowanie betonu

W jakim celu stosujemy wibrowanie betonu? Jakie są rodzaje wibratorów? Co powoduje zbyt długie wibrowanie betonu? Wibrowanie betonu stosujemy w celu…

Budowa Projektowanie
beton

Rodzaje cementów

Cementy powszechnego użytku są to spoiwa pozyskiwane w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego z dodatkami do 5% gipsu (regulatora czasu wiązania) lub dodatków żużla wielkopiecowego, pyłu krzemionkowego, popiołu lotnego, pucolany, łupku i wapieni…

Budowa Do pobrania
dziennik spawania

Dziennik spawania

Czym jest dziennik spawania? Dziennik spawania jest dokumentem opisującym przebieg prowadzonych prac spawalniczych. Wykonuje się go zarówno w pracach spawalniczych podczas montażu…