Kontrola kosztów Prawo Prawo i finanse
umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska jest to dokument, w którym deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę bądź nabywców prawa własności lokalu, budynku albo jego części wraz z gruntem i obiektami infrastruktury po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz …

Czytaj Więcej