Budowa
betonowanie w okresie zimowym

Betonowanie w okresie zimowym

Betonowanie w okresie zimowym można wykonywać w przypadku zapewnienia warunków pozwalających na wiązanie i twardnienie mieszanki w temperaturach dodatnich. Jeżeli średnia dobowa temperatura wynosi mniej niż +10°C uznaje się, że prace prowadzone są w okresie obniżonych temperatur. Średniodobową temperaturę wynoszącą +5°C należy traktować jako temperaturę …

Czytaj Więcej

Budowa
krycie blachą

Krycie blachą

Krycie dachu blachodachówką, blachą cynkową, cynkowaną, miedzianą. Krycie blachą należy rozpocząć od przygotowania podło…

Budowa
krycie dachówkami

Krycie dachówkami

Krycie dachówkami mnich-mniszka, holenderką, zakładową, karpiówką pojedynczo, podwójnie w koronkę i łuskę… Krycie dachówką.. Rozstaw łat…