Home

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów jest stowarzyszeniem samorządu gospodarczego, który zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Została powołana w pierwszej połowie 2004 roku kiedy to w Sejmie trwały prace nad rządowym projektem ustawy „o swobodzie działalności gospodarczej”.

Projekt tej ustawy zawierał niekorzystne uregulowania prawne dla stacji kontroli pojazdów, a zwłaszcza tych o rozszerzonym zakresie badań technicznych. Przedsiębiorcy, którzy zajmowali się prowadzeniem stacji kontroli pojazdów nie posiadali swojej reprezentacji prawnej. To sprawiało, że byli bezsilni względem uregulowań prawnych niekorzystnych dla tego sektora. Zatem za sprawą chwili i przyszłości koniecznym stało się powołanie organizacji, której zasadniczym celem stała by się reprezentacja, prawna ochrona i obrona dobrze pojętych interesów tego środowiska. Właśnie wtedy powstała inicjatywa powołania do życia izby gospodarczej, która miałaby działać na bazie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku „o izbach gospodarczych” (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami) w sposób skuteczny zajmie się obroną interesów polskich stacji kontroli pojazdów. Po przeprowadzeniu wszechstronnych konsultacji z najbardziej aktywnymi przedstawicielami naszego środowiska Grupa Inicjatywna, której trzon stanowi obecny skład Rady Izby zwołała na dzień 16 kwietnia 2004 roku Założycielskie Walne Zgromadzenie. W obradach tego Zgromadzenia wzięło udział 109 spośród 150 zaproszonych podmiotów gospodarczych prowadzących stacje kontroli pojazdów. Siedzibą Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów była Warszawa.